Cristin-prosjekt-ID: 2061037
Registrert av: REK Sist endret: 20. august 2021, 08:37

Cristin-prosjekt-ID: 2061037
Registrert av: REK Sist endret: 20. august 2021, 08:37
Prosjekt

Helseprosjekt elever 16-19 år med kort botid

prosjektleder

Gro Idland
ved Oslo kommune

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo kommune

forskningsansvarlige enheter

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/863

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 9. januar 2019 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Helseprosjekt elever 16-19 år med kort botid

Populærvitenskapelig sammendrag

Overordnet mål er å fremskaffe kunnskap som kan styrke helsetilbudet til minoritetsspråklige elever med maks fire års botid i Norge, ved Kuben vgs, avdeling Sogn. De spesifikke målene er: 1. å få informasjon om elevenes fysiske, psykiske og psykososiale helse 2. å fremme elevenes kunnskap om psykisk helse 3. å fremme elevenes kunnskap om norsk helsevesen generelt, og om psykiske helsetjenester spesielt Mål 1:Vi samler informasjon om elevenes fysiske og psykiske helse gjennom en grundig individuell helseundersøkelse blant 150 elever gjennomført av helsesykepleier på skolen. Denne informasjonen sammenlignes med data fra NOVAs Ung i Oslo 2018. For mål 2 og 3 vil vi tilpasse og pilotere et undervisningstilbud om psykisk helse til elevene ved Kuben vgs. Prosjektet gjennomføres med brukermedvirkning fra representanter for skolens ansatte, ansatte i skolehelsetjenesten og elever. Basert på resultatene vil vi gi råd om tiltak som kan fremme god helse blant elever med kort botid i Norge.

Metode

Kvantitative analysemetoder, Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gro Idland

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo kommune

Brit Oppedal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Synnøve Skjeie Sømod

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helseetaten

Amar Ahmethodzic

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo kommune

Selam Andegiorgis Tsige

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helseetaten
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »