Cristin-prosjekt-ID: 2061039
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:31 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2061039
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:31 Sist endret av: REK
Prosjekt

Intervensjonsstudie på oppfølging etter gynekologisk kreft

prosjektleder

Ingvild Vistad
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/314

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2019 Slutt: 31. desember 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Intervensjonsstudie på oppfølging etter gynekologisk kreft

Populærvitenskapelig sammendrag

Vi har ikke evidens for at dagens kreftoppfølging påvirker livskvalitet eller overlevelse. Tilbakefall av gynekologisk kreft gir ofte symptomer, men bare halvparten oppsøker lege tidligere. Mange kreftoverlevere får dessuten ikke hjelp til å håndtere fysiske og psykiske seneffekter. I et nytt kontrollopplegg vil halvparten av legekonsultasjonene erstattes av sykepleiere som fokuserer på psykososial helse og økt egenmestring. Som støtte har vi utviklet en telefon-app med kreftspesifikk informasjon, månedlig selv-rapportering av symptomer, og råd om fysisk aktivitet. Formålet er å styrke pasientens mestringsstyrke og livskvalitet. Andre mål er tidlig rehabilitering, tidligere oppdaget tilbakefall, biomarkør-analyser, reduserte helseutgifter og økt samhandling med primærhelsetjenesten. Vi vil sammenligne sykepleier/lege-oppfølgingen med tradisjonell oppfølging hos 754 kvinner som er behandlet for gynekologisk kreft ved 10 norske sykehus (intervensjon- eller kontroll sykehus) i 5 år.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingvild Vistad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF
Aktiv cristin-person

Torbjørn Wisløff

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Tonje Bohlin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Mette Brekke

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Lonneke v d Poll Franse

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 19 | Neste | Siste »