Cristin-prosjekt-ID: 2061043
Registrert av: REK Sist endret: 28. november 2022, 00:26 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2061043
Registrert av: REK Sist endret: 28. november 2022, 00:26 Sist endret av: REK
Prosjekt

B-celle-depresjon eller immunrekonstitusjon som effektiv og aktiv behandling av attakvis multippel sklerose (BEAT MS). En prospektiv åpen multisenter-studie med blindet endepunkt.

prosjektleder

Gro Owren Nygaard
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Sykehuset Telemark HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/905

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2019 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

B-celle-depresjon eller immunrekonstitusjon som effektiv og aktiv behandling av attakvis multippel sklerose (BEAT MS). En prospektiv åpen multisenter-studie med blindet endepunkt.

Populærvitenskapelig sammendrag

Multippel sklerose (MS) er en alvorlig lidelse i sentralnervesystemet. Vi har ikke noen kur mot sykdommen og mangler gode biomarkører for å tilby persontilpasset medisin. Denne studien sammenligner to MS-medisiner: rituksimab og cladribin. Rituksimab er ikke godkjent for MS, men er mye brukt som utprøvende (off-label) behandling med gode resultater. Cladribin er en godkjent høyeffektiv behandling. Mekanismene for de to medikamentene er forskjellige og er aldri sammenlignet direkte. Innkjøpsprisen er lavere for rituksumab enn for cladribin, men vi kjenner ikke de samlede helseøkonomiske forskjellene. Studien er en åpen randomisert studie med blindet endepunkt. Studien skal svare på om rituksimab er likeverdig (non-inferior) med tanke på effektivitet, sikkerhet og brukervennlighet sammenlignet med cladribin. Det primære endepunktet er antall nye MR T2-lesjoner etter to år. Vi vil også analysere nevrologisk status, blodprøver, avanserte MR-analyser og gjøre en helseøkonomisk analyse.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gro Owren Nygaard

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Kjell-Morten Myhr

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Bergen

Hanne F Harbo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

John-Anker Zwart

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Lars Westlye

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
1 - 5 av 16 | Neste | Siste »