Cristin-prosjekt-ID: 2061044
Registrert av: REK Sist endret: 29. november 2022, 00:52 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2061044
Registrert av: REK Sist endret: 29. november 2022, 00:52 Sist endret av: REK
Prosjekt

Snus, tobakksprodukter og endotelfunksjon i HUNT3

prosjektleder

Øyvind Ellingsen
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/2509

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Snus, tobakksprodukter og endotelfunksjon i HUNT3

Populærvitenskapelig sammendrag

Hensikten med prosjektet er å avklare om mengden tobakksprodukter hos snusbrukere ligger på samme nivå som hos røykere, og om eventuelle forskjeller i eksponering kan forklare lavere helserisiko. Vi vil måle innholdet av tobakksprodukter og andre biomarkører i blodprøver fra snusbrukere, røykere og personer som ikke bruker tobakksprodukter. Analysene valideres i frivillige prøvegivere. Tidligere har vi målt endotelfunksjonen i en pulsåre på armen, en indikator for utvikling av karsykdom. Gjennom statistisk analyse kan vi sammenholde disse opplysningene med andre kjente risikofaktorer for karsykdom – f. eks. alder, kjønn, blodtrykk, kolesterol, blodsukker og lav fysisk aktivitet – og avklare om det er en sammenheng mellom eksponeringen for tobakksprodukter og endring i endotelfunksjon. Mulig nytteverdi er vurdering av helserisiko og rådgivning til tobakksbrukere.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Øyvind Ellingsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Olav Spigset

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Marit Dyrendahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved SINTEF AS

Anna Nordborg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Marit Sandrød

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved SINTEF AS
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »