Cristin-prosjekt-ID: 2061046
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:33 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2061046
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020, 15:33 Sist endret av: REK
Prosjekt

Langtidseffekter av brystkreftbehandling

prosjektleder

Nataliia Moshina
ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/1239

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2018 Slutt: 1. juli 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Langtidseffekter av brystkreftbehandling

Populærvitenskapelig sammendrag

Brystkreft er den vanligste kreftformen og den nest vanligste dødsårsaken blant kvinner i Norge. Overlevelse av sykdommen er strekt knyttet til stadium ved diagnose. Organisert mammografi-screening har som mål å redusere dødelighet av brystkreft ved å oppdage svulsten på et tidlig stadium. Mange studier har vist at screeningoppdaget brystkreft har bedre prognostisk og prediktiv tumorkarakteristikk enn symptomatisk oppdaget brystkreft. I denne studien ønsker vi å undersøke livskvalitet og seneffekter blant kvinner som er diagnostisert med brystkreft, og se på om det varierer med deteksjonsmetode (screeningoppdaget/intervall/utenfor programmet). Vi vil sende ut standardisert spørreskjema for helserelatert livskvalitet til kvinner diagnostisert med brystkreft i alder 50-69 år, og også kvinner uten brystkreft. Vår hypotese er at kvinner med screeningoppdaget brystkreft har høyere livskvalitet og mindre seneffekter enn kvinner som har intervall- eller symptomatisk diagnostisert brystkreft.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nataliia Moshina

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Marthe Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning

Ragnhild Sørum Falk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Solveig Hofvind

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Aktiv cristin-person

Astri Syse

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Statistisk sentralbyrå
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »