Cristin-prosjekt-ID: 2061050
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:34 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2061050
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:34 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forskningsbasert evaluering av ACT-team

prosjektleder

Torleif Ruud
ved Sykehuset Innlandet HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset Innlandet HF

forskningsansvarlige enheter

 • Sykehuset Innlandet HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2010/1196

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2010 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forskningsbasert evaluering av ACT-team

Populærvitenskapelig sammendrag

BAKGRUNN: Helsedirektoratet har bevilget midler til utprøving av inntil 19 ACT-team (Assertive Community Treatment) i Norge. Modellen ble utviklet i USA på 1970-tallet for å gi oppsøkende, sammen¬hengende og helhetlige tjenester til personer med alvorlige psykiske lidelser som ikke maktet å oppsøke hjelpeapparatet. En Cochrane oppsummering viser at ACT-modellen i forhold til standard behandling reduserer bruk av innleggelser, sikrer boligforhold og syssel¬setting bedre og gir høyere pasienttilfredshet. Modellen har senere blitt utvidet til pasienter med alvorlige psykiske lidelser og samtidig rusmisbruk. FORMÅL: Evaluere i hvilken grad ACT-teamene arbeider i henhold til ACT-modellen, og om pasienter får et bedret forløp ved oppfølging fra ACT-team. 1. Er målgruppen nådd? 2. Hva kjennetegner tjenestene som gis av ACT-teamene? 3. Hvordan er pasientforløpet ved behandling fra ACT-team? 4. Hvilke erfaringer og utfordringer knyttes til arbeidet med modellen?

prosjektdeltakere

prosjektleder

Torleif Ruud

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset Innlandet HF

Sigrun Odden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Kristin Sverdvik Heiervang

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Pravin Israel

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Anne Landheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »