Cristin-prosjekt-ID: 2061057
Registrert av: REK Sist endret: 26. november 2022, 21:15 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2061057
Registrert av: REK Sist endret: 26. november 2022, 21:15 Sist endret av: REK
Prosjekt

Psykisk helse hos norske tvillinger: en oppfølgingsstudie

prosjektleder

Nikolai Olavi Czajkowski
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

forskningsansvarlige enheter

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2010/767

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2010 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Psykisk helse hos norske tvillinger: en oppfølgingsstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

Vanlige psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser forårsaker stor belastning for enkeltindivid og samfunn. Personlighetsforstyrrelser skiller seg fra andre psykiske lidelser ved at de per definisjon er stabile. Nyere forskning utfordrer imidlertid denne oppfatningen. Prosjektet er en oppfølgingsstudie av 2800 tvillinger som tidligere har gjennomgått strukturerte psykiatriske intervjuer. Formålet er å undersøke stabilitet og endring i vanlige psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser, hvordan personlighetsforstyrrelser påvirker utviklingen av andre psykiske lidelser, og i hvor stor grad stabilitet og endring av vanlige psykiske lidelser og personlighetsforstyrrelser er forårsaket av genetiske og miljømessige faktorer. Økt kunnskap om årsaker til psykiske lidelser, spesielt spesifikke miljøfaktorer, vil kunne bidra til forbedret forebygging og behandling. Resultater fra prosjektet vil også kunne bidra til utviklingen av forbedrede diagnostiske klassifikasjonssystemer.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Nikolai Olavi Czajkowski

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet

Eivind Ystrøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykiske lidelser ved Folkehelseinstituttet

Ragnhild Elise Ørstavik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for psykisk helse og selvmord ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Espen Røysamb

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for barns helse og utvikling ved Folkehelseinstituttet

Christina Sheerin

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »