Cristin-prosjekt-ID: 2061058
Registrert av: REK Sist endret: 13. mai 2020, 13:27

Cristin-prosjekt-ID: 2061058
Registrert av: REK Sist endret: 13. mai 2020, 13:27
Prosjekt

Trafikkstøy, insomni og risikofaktorer for sykdom

prosjektleder

Gunn Marit Aasvang
ved Smittevern ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2010/1298

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. mai 2011 Slutt: 30. mai 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Trafikkstøy, insomni og risikofaktorer for sykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Støy er den negative miljøfaktoren som flest mennesker er plaget av. Trafikkstøyen ser også ut til å øke. Derfor er det viktig med økt kunnskap om helsevirkninger av trafikkstøy. Tidligere undersøkelser, viser at støy kan gi kortidsvirkninger som økt utskillelse av stresshormoner, økning av blodtykk og oppvåkninger under søvn. Det foreligger også befolkningsundersøkelser som antyder en sammenheng mellom trafikkstøy og forhøyet blodtrykk og andre helseproblemer, men ofte er selvrapporterte data benyttet (kommer i dette prosjektet fra spørreskjema og SSBs registre). Prosjektet tar sikte på å undersøke sammenheng mellom trafikkstøy og søvnforstyrrelser, og videre om trafikkstøy kan øke risikofaktorer for hjerte-karsykdom. Videre vil sammenhengen mellom trafikkstøy og magesår, lungesykdommer og stoffskiftesykdommer undersøkes. I denne studien vil vi relatere støy til objektive helseutfall, som diagnoser fra pasientregisteret samt medikamentbruk fra reseptregistere

prosjektdeltakere

prosjektleder

Gunn Marit Aasvang

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Smittevern ved Folkehelseinstituttet

Karin Sygna

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Leni Johanne Ekeren

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Smittevern ved Folkehelseinstituttet

Jorunn Evandt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Smittevern ved Folkehelseinstituttet

Ruby Del Risco Kollerud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Rehabiliteringssenteret AiR ved Private ideelle i Helse Sør-Øst
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »