Cristin-prosjekt-ID: 2061067
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:37 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2061067
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:37 Sist endret av: REK
Prosjekt

Forekomst av legemiddelutløst karnitinmangel hos sykehjemspasienter

prosjektleder

Susanne Miriam Sørensen Hernes
ved Sørlandet sykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sørlandet sykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/617

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2019 Slutt: 1. september 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Forekomst av legemiddelutløst karnitinmangel hos sykehjemspasienter

Populærvitenskapelig sammendrag

Denne masterstudien vil gi viktig innsikt i prevalens av karnitinemangel på to sykehjem i Norge. Karnitinemangel kan man få ved inntak av pivmecillinam eller valproat. Dette er medisiner som er i hyppig bruk, spesielt i den eldre befolkningen. Karnitinemangel gir symptomer som med letthet kan forveksles med aldring, men tilstanden er kurerbar ved å tilføre l-carnitine mikstur. Vi har per i dag ingen kunnskaper om prevalensen av karnitinemangel i Norge. Studien har et observasjonelt design. Vi vil undersøke medisinlister, muskelstyrke, samt nivåer av carnitine og vitamin D hos denne pasientgruppen.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Susanne Miriam Sørensen Hernes

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sørlandet sykehus HF

Hermund Alne

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehusapotekene i Sør-Øst RHF

Yvonne Andersson

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehusapotekene i Sør-Øst RHF

Jan Ståle Holst

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Susanne S. Hernes

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF
1 - 5 av 5