Cristin-prosjekt-ID: 2061068
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:38 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2061068
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:38 Sist endret av: REK
Prosjekt

Behandlingsforløp og bruk av velferdstjenester blant personer i risiko for selvmord og deres etterlatte

prosjektleder

Per-Henrik Zahl
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/321

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2019 Slutt: 1. august 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behandlingsforløp og bruk av velferdstjenester blant personer i risiko for selvmord og deres etterlatte

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet har som mål å frambringe ny og helhetlig kunnskap om behandlingsforløp og bruk av velferdstjenester blant personer i risiko for selvmord og deres etterlatte. Prosjektet vil kartlegge omfang av kontakt med primær og spesialisthelsetjenesten og undersøke hvordan ulike kontaktmønstre henger sammen med individuelle og strukturelle forhold. Et spesielt fokus vil bli viet fastlegers koordinerende rolle. Det eksisterer lite kunnskap om behandling og oppfølging i helse og velferdstjenestene forut for selvmord. Studier tyder på variasjon i kvalitet på behandling og bare et fåtall kommuner har systemer for oppfølging av personer i selvmordsfare. Studier om helsetjenestebruk og oppfølging av etterlatte mangler, selv om 80% har behov for hjelp etter et selvmord. Prosjektet har som mål å identifisere forhold som kan fremme eller hemme positive utfall for personer i risiko for selvmord som kan ha viktige implikasjoner med tanke på forebygging av og oppfølgning av etterlatte ved selvmord.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Per-Henrik Zahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Silje Lill Kaspersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved SINTEF AS

Jorid Kalseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved SINTEF AS

Tine Kristin Grimholt

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Solveig Tobie Glestad Christiansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 14 | Neste | Siste »