Cristin-prosjekt-ID: 2061075
Registrert av: REK Sist endret: 17. januar 2022, 09:41

Cristin-prosjekt-ID: 2061075
Registrert av: REK Sist endret: 17. januar 2022, 09:41
Prosjekt

Ekstracellulære vesikler som kilde til biomarkører for Alzheimers sykdom - en pilotundersøkelse

prosjektleder

Geir Selbæk
ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

forskningsansvarlige enheter

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/1217

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 5. august 2019 Slutt: 31. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Ekstracellulære vesikler som kilde til biomarkører for Alzheimers sykdom - en pilotundersøkelse

Populærvitenskapelig sammendrag

Cellene våre sender ut ekstracellulære vesikler; små membrankledde pakker med proteiner og andre byggesteiner som gir informasjon om cellene de kommer fra. I jakten på biomarkører i perifert blod som kan speile prosesser i hjernen, har vesiklene nyttige egenskaper, bl.a. ved at de kan krysse blod-hjerne barrieren. Formålet med piloten er å undersøke om vesikler isolert fra blod kan være en kilde til biomarkører for Alzheimers sykdom (AD). For å kunne utvikle og igangsette behandling med mål om å hindre eller utsette ankomst av kognitiv svikt og demens ved AD, er det behov for lett tilgjengelige og minimalt invasive biomarkører som kan detektere og monitorere sykdomsforandringer i hjernen i tidlig fase. Personer med Downs syndrom (DS) er genetisk predisponert for å utvikle AD-patologi, og utgjør derfor en ideell populasjon for å studere tidlig, preklinisk fase av AD. Prosjektet vil involvere prøver fra individer med DS, pasienter med og uten sporadisk AD og kognitivt friske eldre.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Geir Selbæk

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Ellen Melbye Langballe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Anne Brita Knapskog

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Frode Kibsgaard Larsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nasjonalt senter for aldring og helse ved Sykehuset i Vestfold HF

Kari Bente Foss Haug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »