Cristin-prosjekt-ID: 2061084
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:41 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2061084
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:41 Sist endret av: REK
Prosjekt

Studie av innlands spredning av karbapenemase produserende bakterier

prosjektleder

Oliver Kacelnik
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/1298

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2019 Slutt: 31. desember 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Studie av innlands spredning av karbapenemase produserende bakterier

Populærvitenskapelig sammendrag

Antibiotikaresistente bakterier og sykehusinfeksjoner er et stadig økende problem i samfunnet. Karbapenemase-produserende organismer (CPO) skaper spesielt stor bekymring, da karbapenem antibiotika er siste utvei for behandling av multiresistente bakterier. WHO har karakterisert utviklingen av CPO som kritisk. Disse organismene har gitt høy morbiditet og mortalitet på sykehus i utlandet, og forekomsten er stigende også i Norge. De fleste tilfellene registrert i Norge er smittet i utlandet, men tilfeller uten forutgående reisehistorikk gir grunn til bekymring for spredning mellom pasienter eller andre felles faktorer kan være en risiko også i Norge. To utbrudd er rapportert fra norske sykehus, men det kan ha vært utbrudd som ikke har blitt oppdaget. Hensikten med prosjektet er å beskrive tilfeller smittet med CPO i Norge i perioden 2012-2018, og å analysere tilgjengelige data for å undersøke potensiell innenlands spredning av CPO. Både epidemiologiske og mikrobiologiske data vil inngå.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Oliver Kacelnik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Petter Elstrøm

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Tone Johansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Umaer Naseer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Ørjan Samuelsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF
1 - 5 av 5