Cristin-prosjekt-ID: 2061085
Registrert av: REK Sist endret: 26. november 2022, 22:49 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2061085
Registrert av: REK Sist endret: 26. november 2022, 22:49 Sist endret av: REK
Prosjekt

BLODIG ALVOR - BEHANDLING AV ENDOMETRIOSEPLAGER

prosjektleder

Marie Ellström Engh
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/1236

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2020 Slutt: 1. april 2026

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

BLODIG ALVOR - BEHANDLING AV ENDOMETRIOSEPLAGER

Populærvitenskapelig sammendrag

Bakgrunn: Endometriose er en kronisk gynekologisk sykdom og finnes hos ca. 10 %. Kliniske retningslinjer har anbefalt tilnærming med fysisk aktivitet og smertemestring. Målsetting: 1; undersøke effekt og kostnader av fysisk aktivitet og smertemestring i gruppe for kvinner med endometrioseplager sammenlignet med smertemestring alene. 2; undersøke fysisk aktivitetsnivå, bekkenbunnsfunksjon og livskvalitet blant kvinner med og uten endometriose. Metode: Vi vil... 1. undersøke dagens praksis blant fysioterapeuter som behandler kvinner med endometrioseplager. 2. sammenligne kvinner med endometriose mot kvinner uten endometriose på fysisk aktivitetsnivå, bekkenbunnsfunksjon og livskvalitet. 3. sammenligne effekt av smertemestringskurs og fysisk aktivitet (treningsgruppe) med smertemestringskurs alene (kontroll). 4. sammenligne kostnader med dagens praksis mot effekt og kostnader av gruppetrening. Betydning: prosjektet kan gi grunnlag for nye behandlingsretningslinjer

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marie Ellström Engh

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Akershus universitetssykehus HF

Kari Bø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges idrettshøgskole

Hilde Lurås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Merete Kolberg Tennfjord

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Gudveig Storhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 9 | Neste | Siste »