Cristin-prosjekt-ID: 2061090
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:42 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2061090
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:42 Sist endret av: REK
Prosjekt

Veien til Selvstendighet. Økt kvalitet på tjenestene til bosatte enslige mindreårige flyktninger.

prosjektleder

Ingrid Kvestad
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

forskningsansvarlige enheter

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/966

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 18. juni 2018 Slutt: 31. desember 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Veien til Selvstendighet. Økt kvalitet på tjenestene til bosatte enslige mindreårige flyktninger.

Populærvitenskapelig sammendrag

Kunnskap om kritiske faktorer i bosettingsfasen i norske kommuner for å lykkes i arbeidet med å føre enslige mindreårige flyktninger (EMF) ut i et selvstendig liv er i dag manglende. Barneverntjenesten for EMF i Bergen kommune og Uni Research planlegger en studie med siktemål om økt kvalitet på tjenestene som EMF mottar. Gjennom en undersøkelse med validerte og standardiserte spørreskjema ønsker vi å få informasjon om oppfølgingen EMF har mottatt fra barnevernet etter bosetting, skolefungering, trivsel og helse. Ved å inkludere felles spørreskjema fra to epidemiologiske studier: Ung@Hordaland og Ung i fosterhjem, vil vi også sammenligne EMFs fungering, trivsel og helse med ungdommer i en normalpopulasjon og ungdommer i en fosterhjemspopulasjon. Langtidsoppfølging med registerdata er planlagt. Kunnskapen fra prosjektet vil kunne bidra til økt kvalitet i tjenestetilbudet lokalt i Bergen, men også regionalt og nasjonalt både på kort og lang sikt, som vil komme respondent til gode.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ingrid Kvestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Nawar Sayyad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Tormod Bøe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Sølve Bjørn Randal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 4 av 4