Cristin-prosjekt-ID: 2061095
Registrert av: REK Sist endret: 14. januar 2022, 13:59 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2061095
Registrert av: REK Sist endret: 14. januar 2022, 13:59 Sist endret av: REK
Prosjekt

En fase 2-studie for lungekreftpasienter som har progrediert på behandling med EGFR-hemmeren osimertinib

prosjektleder

Odd Terje Brustugun
ved Vestre Viken HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Vestre Viken HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/1161

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 2

Tidsramme

Aktivt
Start: 16. september 2019 Slutt: 1. januar 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En fase 2-studie for lungekreftpasienter som har progrediert på behandling med EGFR-hemmeren osimertinib

Populærvitenskapelig sammendrag

Det er en begrenset mengde behandling for lungekreftpasienter som progredierer på behandling med EGFR-hemmeren osimertinib. Den optimale behandlingen vil sannsynligvis avhenge av den molekylære mekanismen bak resistensen mot osimertinib. Denne studien vil skape en forståelse av hvorfor pasientene progredierer på første linje, hvilke mutasjoner som finnes og andre mekanismer bak resistensen, i tillegg til evaluere behandling basert på identifikasjon av mekanismen bak resistensen. Dette er en åpen studie hvor pasientene får behandling tilpasset deres matchende biomarkør (evt mangel på dette). Om pasienten ikke passer inn i en behandlingsgruppe vil den bli satt i en observasjonsgruppe, hvor legen vil vurdere hvilken standard behandling som er best og studien følger opp sykdomsforløpet. Hovedmålet med studien er å vurdere effekten av hver enkelt behandling ved å se på objektiv responsrate (ORR) for pasienter med ikke-småcellet lungekreft (NSCLC) som progredierte på osimertinib.

Metode

Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Odd Terje Brustugun

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Vestre Viken HF

Åslaug Helland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Bjørn Henning Grønberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Odd Terje Brustugun

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF
1 - 4 av 4