Cristin-prosjekt-ID: 2061097
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:43 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2061097
Registrert av: REK Sist endret: 4. mai 2020 15:43 Sist endret av: REK
Prosjekt

Behandlingsopptak og helseutfall av hepatitt C infeksjon i Norge, 1990-2030

prosjektleder

Hilde Kløvstad
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/534

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2019 Slutt: 31. desember 2031

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Behandlingsopptak og helseutfall av hepatitt C infeksjon i Norge, 1990-2030

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med dette prosjektet er å beskrive helseutfall av hepatitt C (HCV) infeksjon i Norge i perioden 1990-2030 ved å koble alle tilfeller registret med HCV i meldingssystemet for smittsomme sykdommer i Norge (MSIS) i denne perioden med Dødsårsaksregisteret (DÅR), Reseptregistret (NorPD), Kreftregistret (KR), Nordic Liver Transplant Registry (NLTR) og Folkeregistret (FR). Ifølge den nasjonale strategien mot virale hepatitter skal Norge redusere antall nye tilfeller av HCV med 90%, og ingen skal dø eller blir alvorlig syke på grunn av HCV infeksjon innen 2023. Denne studien vil være første gang disse nasjonale registrene blir koblet for å estimere helseutfall av HCV i Norge og vil være et viktig virkemiddel og utgangspunkt for å følge effekt av tiltak mot HCV framover. Planen er å gjenta denne koblingen regelmessig fram mot 2030, med hensyn til det globale målet om å eliminere HCV som et folkhelsetrussel innen 2030.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hilde Kløvstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Håvard Midgard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Olav Dalgard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Preben Aavitsland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Robert Whittaker

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 5