Cristin-prosjekt-ID: 2061252
Registrert av: REK Sist endret: 10. mai 2020, 14:25 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2061252
Registrert av: REK Sist endret: 10. mai 2020, 14:25 Sist endret av: REK
Prosjekt

FEST-IT

prosjektleder

Randi Ulberg
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2011/1424

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 2. september 2011 Slutt: 2. september 2028

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

FEST-IT

Populærvitenskapelig sammendrag

FEST-IT er en studie av effekten av psykoterapi for ungdom. Hensikten er å finne ut mer om hvem som har best nytte av behandlingen. Ungdommene som inkluderes i studien skal være 16 - 18 år (ha fylt 16 år, men ikke ha fylt 19 år) ved behandlingsstart. Ungdom med depressive plager som henvisese til barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker og privatpraksis i Vestfold og Oslo. Behandlingen vil være tidsbegrenset psykoterapi. Det vil bli tilbudt individualsamtaler en gang pr. uke med et maksimum på 20 timer. Behandlerne er erfarne spesialister i barne- og ungdomspsykiatri og klinisk psykologi med omfattende etterutdanning i psykoterapi med ungdom. Ungdommene vil bli grundig undersøkt før behandling. Behandlingsforløpet vil evalueres under behandling, ved behandlingsavslutning. 6 måneder etter avsluttet behandling vil ungdommene bli kontaktet og invitert til en samtale om hvordan behandlingen har virket.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Randi Ulberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo

Lena Sandvand

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Hanne Fredrum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Marit Råbu

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Svein Amlo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Vestre Viken HF
1 - 5 av 26 | Neste | Siste »