Cristin-prosjekt-ID: 2061259
Registrert av: REK Sist endret: 5. mai 2020 07:33 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2061259
Registrert av: REK Sist endret: 5. mai 2020 07:33 Sist endret av: REK
Prosjekt

En fase III-studie av medikamentet marizomib kombinert med standard strålebehandling og cellegift versus standard strålebehandling og cellegift alene hos pasienter med nydiagnostisert glioblastom

prosjektleder

Petter Brandal
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

  • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1092

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2018 Slutt: 1. desember 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En fase III-studie av medikamentet marizomib kombinert med standard strålebehandling og cellegift versus standard strålebehandling og cellegift alene hos pasienter med nydiagnostisert glioblastom

Populærvitenskapelig sammendrag

Glioblastom er den mest vanlige typen hjernetumor hos voksne, og er forbundet med dårlig prognose. Disse tumorene springer ut fra gliaceller og har ofte defekt apoptopisk maskineri, noe som medfører at cellene har evne til å motstå stråling og cellegift (temozolomid) som er standardbehandling for denne pasientgruppen. Marizomib er en effektiv proteasomhemmer som er sett å indusere apoptose i stabile humane gliomtumorcellelinjer og intrakranielle glioblastommodeller in vivo. I denne studien skal pasienter med nylig histologisk diagnostisert glioblastom randomiseres til to armer, hvorav Arm A vil bli behandlet med standardbehandling, mens Arm B vil få standardbehandling i kombinasjon med marizomib. Forskningshypotesen er at en kombinasjon av strålebehandling, cellegift og marizomib vil kunne ha en synergistisk effekt og forbedre totaloverlevelse hos pasienter med glioblastom. Studien beregnes til å vare i ca. 4 år.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Petter Brandal

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 1 av 1