Cristin-prosjekt-ID: 2061517
Sist endret: 7. mai 2020 15:37

Cristin-prosjekt-ID: 2061517
Sist endret: 7. mai 2020 15:37
Prosjekt

Småskala grønnsaksdyrking i Norge: Økonomiske og agronomiske muligheter og utfordringer

prosjektleder

Anna Birgitte Milford
ved Norsk institutt for bioøkonomi

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norsk institutt for bioøkonomi

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Landbruksfag

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2020 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Småskala grønnsaksdyrking i Norge: Økonomiske og agronomiske muligheter og utfordringer

Populærvitenskapelig sammendrag

Det blir stadig mer populært å dyrke grønnsaker i liten skala for direktesalg gjennom for eksempel REKO-ringer og andelslandbruk. Det er behov for mer kunnskap om både de agronomiske og økonomiske sidene ved dette.

Økologiske grønnsaker selges ofte gjennom lokale salgskanaler, noe som gjør det mulig å dyrke på små arealer i områder der det ikke tradisjonelt dyrkes grønnsaker. Med småskala dyrking kan man fylle et lokalt behov og selge til forbrukere som ønsker ferske, lokalproduserte, økologiske grønnsaker, også i områder der det tradisjonelt ikke dyrkes grønnsaker. Dette gir også mulighet for utnyttelse av arealer i bynære strøk og etablering av arbeidsplasser basert på norske ressurser.

I den senere tid har det i Europa og Norge vært en vekst i antall «markedshager», det vil si småskala dyrking av grønnsaker for salg gjennom lokale salgskanaler utenom de store kjedene.

I hovedsak bør dyrking etter markedshageprinsippet sees som et system, der næringsstoffer, avling, jordkvalitet, arbeidskraft, kunnskap, markedskanaler og forbrukere henger sammen.

Denne typen småskala dyrking og salg har sine utfordringer, både når det gjelder agronomi og økonomi. Dyrking i markedshager kan foregå etter økologiske metoder, men ikke nødvendigvis. Bruk av økologiske metoder vil kunne påvirke både avlingsresultater, og det å være sertifisert økologisk kan ha innvirkning på markedsføringsmuligheter. Agronomiske utfordringer gjelder kanskje spesielt for dyrking i regioner der forholdene ikke er optimale for dyrking av grønnsaker.

Målet med dette prosjektet er å få økt kunnskap om småskala grønnsaksdyrking for salg i Norge, hvilke muligheter som ligger i ulike forretningsmodeller og dyrkingsmetoder, hvilke utfordringer disse dyrkerne står overfor, og hva som kan være mulige løsninger.

Metode

Vi vil bruke kvalitative intervjuer og spørreundersøkelser, med fokus på dyrkere i Vestlandsregionen, men vi vil også hente inn informasjon fra dyrkere i andre landsdeler.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anna Birgitte Milford

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norsk institutt for bioøkonomi

Anne Strøm Prestvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norsk institutt for bioøkonomi
1 - 2 av 2