Cristin-prosjekt-ID: 2061751
Sist endret: 8. mai 2020 09:12

Cristin-prosjekt-ID: 2061751
Sist endret: 8. mai 2020 09:12
Prosjekt

Nudging as a dignity-preserving intervention in nursing homes

prosjektleder

Vibeke Lohne
ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sykepleievitenskap

Emneord

Forebygging • Tvangsbruk • Sykehjem

HRCS-forskningsaktivitet

 • 3 Sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak, og fremme av velvære
 • 3.1 Primærforebyggende tiltak for å endre atferd eller fremme helse
 • 8.1 Organisering og levering av tjenester
 • 6.6 Psykologiske og atferdsmessige

Kategorier

Prosjektkategori

 • Doktorgradsprosjekt

Kontaktinformasjon

Telefon
+4767236140
Sted
Vibeke Lohne

Tidsramme

Aktivt
Start: 9. mars 2020 Slutt: 13. mars 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Nudging as a dignity-preserving intervention in nursing homes

Metode

Deltagende observasjon, fokusgruppeintervju og kvalitative dybdeintervju

prosjektdeltakere

prosjektleder

Vibeke Lohne

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Anne Helene Mortensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Dagfinn Nåden

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Dag Karterud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid ved OsloMet - storbyuniversitetet

Ann Gallagher

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Surrey
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Nudging in Nursing.

Mortensen, Anne Helene; Nordhaug, Marita; Lohne, Vibeke. 2018, Nursing Ethics. OSLOMETVitenskapelig artikkel
1 - 1 av 1