Cristin-prosjekt-ID: 2061758
Registrert av: REK Sist endret: 8. mai 2020, 12:45 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2061758
Registrert av: REK Sist endret: 8. mai 2020, 12:45 Sist endret av: REK
Prosjekt

Løvetannmødre - pilot

prosjektleder

Marianne Aalberg
ved Akershus universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 97191

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. april 2020 Slutt: 31. mars 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Løvetannmødre - pilot

Populærvitenskapelig sammendrag

Formålet med studien er å gi økt kunnskap om a) hvordan generasjonsmønstre knyttet til alvorlige oppvekstbelastninger etableres, utvikles og påvirkes av behandling som gis i graviditet og spedbarnstid; b) økt kunnskap om erfaringer med behandlingstilbudet fra både pasientens og behandlernes perspektiv. Tolv gravide kvinner henvist i svangerskapsuke 20-40 med multiple oppvekstbelastninger og seks behandlere med klinisk erfaring med denne pasientgruppen inkluderes. Pasienter kartlegger ved oppstart av behandling og når barnet er 4 måneder. En spebarnsobservasjon gjennomføres når barnet er 2-8 uker og samspillsobservasjon ved 4 mnd. Pasienter og behandlere intervjues om deres erfaringer med behandlingen. Funnene fra studien vil informere behandling for en gruppe i høy risiko og gi viktig kunnskap om generasjonsoverføringer og hvordan disse eventuelt kan brytes.

Metode

Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marianne Aalberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Akershus universitetssykehus HF

Anne Werner

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Heidi Fjeldheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
1 - 3 av 3