Cristin-prosjekt-ID: 2061866
Registrert av: REK Sist endret: 9. mai 2020 12:36 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2061866
Registrert av: REK Sist endret: 9. mai 2020 12:36 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sammenligning av laryngoskopi og ultralyd av larynx ved bruk av hostemaskin eller non-invasiv pustemaskin.

prosjektleder

Tiina Maarit Andersen
ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 97615

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. august 2020 Slutt: 31. juli 2030

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sammenligning av laryngoskopi og ultralyd av larynx ved bruk av hostemaskin eller non-invasiv pustemaskin.

Populærvitenskapelig sammendrag

Laryngoskopi (videoavbildning av strupen via et kamera gjennom nesen) er gullstandard for å undersøke hva som skjer i strupen ved behandlingsmetoder som anvender overtrykk ned i luftveiene og lungene, som hostemaskin og pustestøtte, til pasienter med ulike typer av pustesvikt. Den kunnskapen vi har fått om strupen ved å bruke laryngoskopi, har endret vår tilnærming til pasienter med instabilitet i øvre luftveier. Vi gjør i dag andre valg når vi tilpasser hostemaskin og pustestøtte til pasientgrupper med nevromuskulær sykdom og pustesvikt, for å optimalisere behandlingseffekt og bedre livskvaliteten. Siden laryngoskopi er en metode som krever spesialisert utstyr som er lite tilgjengelig utenfor sykehus, og fordi det kan oppleves ubehagelig for pasienten, ønsker vi å undersøke om ultralyd over strupen kan gi like god informasjon om forhold her. Vi ønsker å gjennomføre en sammenligning av disse to metodene på friske deltakere. Dersom funnene ved ultralyd over strupen kan sammenlignes med de funnene man gjør med laryngoskopi, vil vi ha en metode som er mindre invasiv for pasienten og mer tilgjengelig for medisinsk personell og pasient - uavhengig av sykdomsgrad og hvor pasienten befinner seg.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Tiina Maarit Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Anne Kristine Brekka

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sørlandet sykehus HF

Maria Vollsæter

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

George Ntoumenopoulos

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St Vincent's Health Australia
1 - 4 av 4