Cristin-prosjekt-ID: 2062051
Sist endret: 12. mai 2020, 11:27

Cristin-prosjekt-ID: 2062051
Sist endret: 12. mai 2020, 11:27
Prosjekt

Norsk forskning om forebyggende tiltak og hjelpetiltak mot vold i nære relasjoner

prosjektleder

Christine Hillestad Hestevik
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning • Andre helsefag

Emneord

Vold i nære relasjoner

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 29. februar 2020 Slutt: 15. oktober 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Norsk forskning om forebyggende tiltak og hjelpetiltak mot vold i nære relasjoner

Populærvitenskapelig sammendrag

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har gitt Folkehelseinstituttet i oppdrag å kartlegge norsk forskning om tiltak mot vold i nære relasjoner for å få oversikt over kunnskapsgrunnlaget, samt for å avdekke eventuelle kunnskapshull. 

 

Vi vil gjennomføre systematiske litteratursøk. Titler og sammendrag vurderes opp mot inklusjons- og eksklusjonskriteriene. Referansene vurderes ved at to forskere parvis og uavhengig av hverandre vurderer titler og sammendrag og fulltekster for inklusjon og eksklusjon. Vi vil kode studiene vi inkluderer i EPPI reviewer innenfor et forhåndsbestemt rammeverk. Forskningen vi identifiserer vil presenteres i en rapport og som et eller flere interaktive nettbaserte forskningskart.

Tittel

Norwegian research on preventive and supportive measures against violence in close relationships

Vitenskapelig sammendrag

The Norwegian Directorate for Children, Youth and Family Affairs (Bufdir) has commissioned the Norwegian Institute of Public Health to map Norwegian research on measures against violence in close relationships in order to get an overview of the research in the field and to identify the knowledge gaps.

 

We will conduct systematic literature searches in electronic databases. Pairs of reviewers will independently screen titles, abstracts and full text reports to assess whether they meet our inclusion criteria. We will code the included studies in EPPI-reviewer in accordance with a predefined framework. We will present the results in a report and as one or several interactive web-based evidence and gap maps.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Christine Hillestad Hestevik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Sveinung Odland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging

Rigmor Berg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Kari Stefansen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet

Ingrid Harboe

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »