Cristin-prosjekt-ID: 2062205
Sist endret: 13. mai 2020 09:01

Cristin-prosjekt-ID: 2062205
Sist endret: 13. mai 2020 09:01
Prosjekt

Prosjektplan for intrakoronar litotripsi for behandling av koronararteriesykdom

prosjektleder

Jan Peter William Himmels
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Helsefag • Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning • Andre helsefag

Emneord

Hjerte- og karsykdom • Blodkar / blodårer • Hjerte

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 13. februar 2020 Slutt: 12. juli 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Prosjektplan for intrakoronar litotripsi for behandling av koronararteriesykdom

Populærvitenskapelig sammendrag

Bestillerforum regionale helseforetak (RHF) i Nye metoder har bedt Folkehelseinstituttet om å utarbeide en metodevurdering om intrakoronar litotripsi til behandling av pasienter med koronararteriesykdom. Metodevurderingen vil omhandle effekt og sikkerhet knyttet til metoden.

Tittel

Intracoronary lithotripsy for the treatment of coronary artery disease

Populærvitenskapelig sammendrag

The Ordering Forum in the National System for Managed Introduction of New Health Technologies within the Specialist Health Service in Norway, Bestillerforum RHF, has commissioned the Norwegian Institute of Public Health to prepare a HTA on intracoronary lithotripsy for the treatment of patients with coronary artery disease.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Jan Peter William Himmels

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Reidar Bjørnerheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Hjertemedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus HF

Rune Wiseth

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Gyri Hval

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Eva Marie-Louise Denison

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »