Cristin-prosjekt-ID: 2062241
Sist endret: 14. mai 2020, 13:27

Cristin-prosjekt-ID: 2062241
Sist endret: 14. mai 2020, 13:27
Prosjekt

Humor i barne- og ungdomslitteraturen

prosjektleder

Per Arne Michelsen
ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Allmenn litteraturvitenskap • Fagdidaktikk • Nordisk litteratur

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
+4755585992
Sted
Per Arne Michelsen

Tidsramme

Aktivt
Start: 14. mai 2020 Slutt: 31. januar 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Humor i barne- og ungdomslitteraturen

Vitenskapelig sammendrag

Humor er en kvalitet i litteraturen som kan komme til uttrykk på mange måter og ta mange ulike former med ulike virkninger. Hva er det som gjør en litterær tekst humoristisk? Er det en intensjon hos forfatteren, som er den som prøver å være morsom, eller er det leseren som oppfatter teksten som morsom, slik at teksten i seg selv ikke er morsom uten at det fins mottakere som oppfatter den som nettopp det? Prosjektet «Humor i litteraturen og i litteraturdidaktikken» er et prosjekt som ønsker å gå inn på disse og andre spørsmål som dreier seg om litterær humor.  

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Per Arne Michelsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Eiliv Vinje

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier ved Universitetet i Bergen
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Gro Ulland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Berit Westergaard Bjørlo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet

Anne-Stefi Teigland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »