Cristin-prosjekt-ID: 2062283
Registrert av: REK Sist endret: 15. mai 2020 08:01 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2062283
Registrert av: REK Sist endret: 15. mai 2020 08:01 Sist endret av: REK
Prosjekt

Uberettiget variasjon i bruk av helsetjenester - utvalgte prediktorer

prosjektleder

Lise Balteskard
ved Helse Nord RHF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Helse Nord RHF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2017/1909

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2017 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Uberettiget variasjon i bruk av helsetjenester - utvalgte prediktorer

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektets formål er å bidra til økt forståelse for ulike faktorer som bidrar til geografisk variasjon i befolkningens bruk av helsetjenester. Ved å se på utvalgte spesialisthelsetjenester hvor det ikke er grunn til å anta forskjellig sykelighet mellom de geografiske områdene i Norge, vil prosjektet analysere ulike faktorer som påvirker variasjonen: sosioøkonomisk klasse (inntekt og utdanning), avstand til tilbud, organisering og alder. Prosjektet består av 4 delprosjekt: 1. Nytt sykehus i hovedstadsområdet – endringer i opptaksområder og effekter i helsetjenesteforbruket 2. Utdanning og bosted som prediktor for ablasjon i behandling av atrieflimmer 3. Alder og avstand som prediktor for revaskularisering ved hjerteinfarkt 4. Reduserer pakkeforløp (kreft) variasjon? Persondata fra NPR, medisinske kvalitetsregistre og SSB kobles og danner basis for prosjektet. Flernivåanalyse og ulike regresjonsmetoder vil bli brukt i analysene.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Lise Balteskard

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Helse Nord RHF

Frank Olsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Nord RHF

Bjarne Koster Jacobsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved UiT Norges arktiske universitet

Lise Balteskard

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Nord RHF
1 - 4 av 4