Cristin-prosjekt-ID: 2062285
Registrert av: REK Sist endret: 15. mai 2020 08:05 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2062285
Registrert av: REK Sist endret: 15. mai 2020 08:05 Sist endret av: REK
Prosjekt

Musikkterapi for premature barn og deres foreldre - hovedstudie (LongSTEP)

prosjektleder

Claire Ghetti
ved NORCE Norwegian Research Centre AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORCE Norwegian Research Centre AS

forskningsansvarlige enheter

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/994

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 7. juni 2018 Slutt: 1. april 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Musikkterapi for premature barn og deres foreldre - hovedstudie (LongSTEP)

Populærvitenskapelig sammendrag

Hovedstudien LongSTEP tar sikte på å evaluere effekten av musikkterapi på det emosjonelle båndet mellom premature barn og deres foreldre under sykehusinnleggelse og etter utskriving fra sykehuset. Studien bygger på en forundersøkelse av LongSTEP utført i Norge, og er forankret i kunnskapshullene som ble identifisert i en tidligere meta-analyse utført av vårt forskerteam, nemlig å vurdere langtidseffekter av musikkterapi. Deltakere i denne internasjonale randomiserte kontrollerte studien vil bli randomisert til å få: 1) standardbehandling med eller uten musikkterapi under nyfødtintensivbehandling, og 2) standardoppfølging med eller uten musikkterapi i de første 6 månedene etter utskriving fra sykehuset. Musikkterapitilbudet vil bygge på og stimulere foreldrenes deltakelse, der musikkterapeuten vil gi støtte og veiledning som kan gjøre det mulig for foreldrene å bruke sine egne stemmer og ressurser for å fremme utviklingsmessig tilpasset og samregulert samspill med barna sine.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Claire Ghetti

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORCE Norwegian Research Centre AS

Cochavit Elefant

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved University of Haifa

Bente Johanne Vederhus

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Anne Lee Solevåg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Jo Dugstad Wake

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 13 | Neste | Siste »