Cristin-prosjekt-ID: 2062290
Registrert av: REK Sist endret: 15. mai 2020, 08:35 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2062290
Registrert av: REK Sist endret: 15. mai 2020, 08:35 Sist endret av: REK
Prosjekt

En åpen fase 3b studie med dabrafenib og trametinib i kombinasjon i adjuvant setting hos pasienter med stadium III BRAF V600 positiv melanom for å undersøke effekten av endret pyreksi-håndtering på feberrelaterte utfall

prosjektleder

Anna Katharina Winge-Main
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Akershus universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1286

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. september 2018 Slutt: 30. juni 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

En åpen fase 3b studie med dabrafenib og trametinib i kombinasjon i adjuvant setting hos pasienter med stadium III BRAF V600 positiv melanom for å undersøke effekten av endret pyreksi-håndtering på feberrelaterte utfall

Populærvitenskapelig sammendrag

Dette er en fase 3b studie hvor pasienter med BRAF V600 positiv melanom behandles med dabrafenib og trametinib i adjuvant setting. En av de vanligste bivirkningene av denne kombinasjonsbehandlingen er feber (pyreksi). I tidligere studier har man sett at mange pasienter må legges inn på sykehus eller avslutte behandlingen permanent på grunn av alvorlig grad av feber. Nye data kan tyde på at ved å behandle feber på en ny måte (Atkinson 2016), kan alvorlighetsgraden og de etterfølgende konsekvensene reduseres. Man ønsker derfor i denne studien å undersøke om innføring av en egen veiledning for behandling av feber vil kunne redusere antall sykehusinnleggelser og permanente avbrudd i behandlingen. Om lag 600 pasienter vil delta i denne studien fra flere ulike land rundt om i verden, inkludert ca. 7 pasienter fra Norge.

Metode

Kvantitative analysemetoder, Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Anna Katharina Winge-Main

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Oluf Herlofsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Møre og Romsdal HF

Jürgen Geisler

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF
1 - 3 av 3