Cristin-prosjekt-ID: 2062312
Registrert av: REK Sist endret: 15. mai 2020 09:11 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2062312
Registrert av: REK Sist endret: 15. mai 2020 09:11 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kartlegging av sammenheng mellom belastende barndomserfaringer (ACE - adverse childhood experience), oral helse og tannbehandlingsangst hos ungdom og voksne i Norge, HUNT4

prosjektleder

Hedda Høvik
ved Tannhelsetjenestens kompetansesentre

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Tannhelsetjenestens kompetansesentre

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 97505

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 15. april 2020 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kartlegging av sammenheng mellom belastende barndomserfaringer (ACE - adverse childhood experience), oral helse og tannbehandlingsangst hos ungdom og voksne i Norge, HUNT4

Populærvitenskapelig sammendrag

Flere studier har vist at belastende barndomserfaringer (adverse childhood experiences - ACEs) er assosiert med helserisiko adferd og med økt risiko både for psykisk og fysisk sykdom senere i livet. Det overordnede målet i denne epidemiologiske tverrsnittstudien er å beskrive omfang og karakter av assosiasjon mellom belastende barndomserfaringer (ACEs), oral helse og tannbehandlingsangst hos ungdom og voksne i Norge. Studien er basert på materiale fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag: Basis HUNT4, Ung HUNT4 og HUNT4 Tannhelse, samt opplysninger fra tannhelsejournal i Den offentlige tannhelsetjenesten, Trøndelag FK. Generelt er tannhelsen god i den norske befolkningen, likevel er det individer/grupper som faller utenfor og som ikke får eller søker nødvendig tannhelsehjelp. Personer med ACE-historikk og/eller tannbehandlingsangst er blant disse. Kunnskap om sårbare individer/grupper er et viktig grunnlag for helseplanlegging, kompetanseheving og etablering av tilpassede tiltak.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Hedda Høvik

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Tannhelsetjenestens kompetansesentre

Anne Rønneberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Tiril Willumsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo

Bjørnar Hafell

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Nord-Trøndelag fylke

Therese Kvist

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Karolinska Institutet
1 - 5 av 11 | Neste | Siste »