Cristin-prosjekt-ID: 2062323
Registrert av: REK Sist endret: 15. mai 2020, 11:46 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2062323
Registrert av: REK Sist endret: 15. mai 2020, 11:46 Sist endret av: REK
Prosjekt

Sårbare pasienter med personlighetsforstyrrelse- konsekvenser av korona krisen i Norge

prosjektleder

Elfrida Hartveit Kvarstein
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 132084

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. mai 2020 Slutt: 1. mai 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Sårbare pasienter med personlighetsforstyrrelse- konsekvenser av korona krisen i Norge

Populærvitenskapelig sammendrag

Pasienter med personlighetsforstyrrelse utgjør en svært sårbar pasientgruppe, ofte i yngre voksen alder, som kan ha forhøyet selvmordsrisiko, selvskading og rusmisbruk. Betydelige psykiske symptomer, manglende sosiale nettverk og ustabilitet i arbeidsliv er en del av bildet. Bruk av helsetjenester kan være forhøyet - ikke minst krisetjenester. Det er grunn til å anta at disse pasientene kan være særlig sårbare i en periode med høy smitterisiko og restriktive smitteverntiltak. Dels fordi de kan ha vansker med å følge regler i samfunnet og dels fordi restriksjonene kan innebære nedbygging av behandlingstiltak. Prosjektet er en tverrsnittsstudie - en spørreundersøkelse som vil undersøke konsekvenser av koronakrisen for pasienter med moderat til alvorlig personlighetsforstyrrelse og deres behandlingstilbud. Spørreundersøkelsen vil gjennomføres innen Nettverk for personlighetsforstyrrelser, som er et pågående kvalitets og forskningssamarbeid mellom 17 behandlingsenheter innen psykiatrisk spesialisthelsetjeneste i Sør Norge. Undersøkelsen blir en tilleggskomponent i en pågående multisenterstudie som følger 500 pasienter med personlighetsforstyrrelse i deres behandlingsforløp. Basert på pasienters selvrapport vil prosjektet undersøke pasienters helsemessige situasjon under kriseperioden, deres opplevelse av egne psykiske plager og den behandling/oppfølgning som er mottatt, kompensatoriske tiltak og alternative konsultasjonsformer når vanlige oppmøtekonsultasjoner og terapi har måttet bli brått avbrutt grunnet restriksjoner. Datainnsamlingen planlegges gjennomført i mai 2020. Studien er i hovedsak en kvantitativ undersøkelse. Spørreskjema inkluderer også åpne felt med mulighet for utdypende kommentarer for kvalitativ vurdering.

Metode

Kvantitative analysemetoder, Kvalitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Elfrida Hartveit Kvarstein

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Geir Pedersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 2 av 2