Cristin-prosjekt-ID: 2062372
Registrert av: REK Sist endret: 17. mai 2020 15:00 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2062372
Registrert av: REK Sist endret: 17. mai 2020 15:00 Sist endret av: REK
Prosjekt

COVID-19 og svangerskap (CoronaPreg)

prosjektleder

Maria Christine Magnus
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 141135

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2020 Slutt: 31. mai 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

COVID-19 og svangerskap (CoronaPreg)

Populærvitenskapelig sammendrag

En helt ny virus sykdom ble oppdaget i Kina i November, 2019. Viruset ble senere oppkalt severe acute respiratory coronavirus 2 (SARS-CoV-2) og forårsaker sykdommen COVID-19. Verden står nå ovenfor en pandemi med en høy grav av uforutsigbarhet. Vi vet forsatt lite om gravide har høyere risiko for å bli syke, og hvordan COVID-19 kan påvirke gravide og deres svangerskapsutfall. Den begrensende kunnskapen som er tilgjengelig på nåværende tidspunkt stammer fra små beskrivelser av enkelttilfeller eller en små gruppe av gravide hovedsakelig fra fra Kina. Det er usikkert om viruset kan overføres til fosteret direkte, men det er rapporter økt risiko for noen svangerskapskomplikasjoner, slik som forløsning ved keisersnitt og for tidlig fødsel. Dette prosjektet skal benytte de norske helseregistrene for å forstå betydningen av COVID-19 hos gravide. Vi skal inkludere informasjon fra norske sentrale helseregistrene for kvinner mellom 15 og 45 år som bor i Norge. Prosjektet skal belyse følgende spesifikke problemstillinger: 1) Har gravide en økt risiko for COVID-19 ? 2) Har gravide kvinner med COVID-19 en større risiko for alvorlig sykdom? 3) Bidrar underliggende kroniske sykdommer til en økt risiko for alvorlig COVID-19 sykdom blant gravide kvinner? 4) Gir COVID-19 sykdom en økt risiko for fosterdød, for for tidlig fødsel eller andre svangerskapskomplikasjoner? 5) Hva er rollen til underliggende kroniske sykdommer i risikoen for fosterdød og svangerskapskomplikasjoner blant gravide kvinner med COVID-19? 6) Har kvinner med COVID-19 en økt sannsynlighet for å ta indusert abort sammenlignet med kvinner som var gravide under samme periode som ikke hadde COVID-19? 7) Har kvinner som var gravide under COVID-19 pandemien, eller ble syke med COVID-19 økt risiko for angst og depresjon ?

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Maria Christine Magnus

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Laura Oakley

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Siri Eldevik Håberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Øystein Karlstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Jacqueline Mallory Cohen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »