Cristin-prosjekt-ID: 2062395
Registrert av: REK Sist endret: 4. september 2021, 09:22 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2062395
Registrert av: REK Sist endret: 4. september 2021, 09:22 Sist endret av: REK
Prosjekt

Kognitiv trening for pasienter med spiseforstyrrelser

prosjektleder

Siri Weider
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

forskningsansvarlige enheter

 • St. Olavs Hospital HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1182

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. oktober 2018 Slutt: 1. oktober 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kognitiv trening for pasienter med spiseforstyrrelser

Populærvitenskapelig sammendrag

Spiseforstyrrelser (SF) er alvorlige psykiske lidelser med relativt dårlig prognose. En betydelig andel av pasienter med SF opplever lite endring som følge av konvensjonell behandling. Det finnes i dag støtte for at pasienter med SF har spesifikke kognitive vansker. Disse vanskene blir imidlertid i liten grad adressert i terapi. Hovedmålet med denne studien er derfor å undersøke effekten av en kognitiv intervensjon; Cognitive Remediation Therapy (CRT) for pasienter med SF. I en randomisert kontrollert studie vil et utvalg pasienter med SF og samtidige spesifikke kognitive vansker få enten CRT som tilleggsterapi i tillegg til ordinær behandling eller kun ordinær behandling. Effekten av denne transdiagnostiske intervensjonen vil bli målt gjennom selv-rapporterte og objektive mål på kognitiv- og klinisk fungering, samt ved mål på motoraktivitet og søvnmønster. Et tilleggsmål ved studien er å undersøke den naturlige utviklingen av SF symptomer hos pasienter med og uten kognitive vansker

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Siri Weider

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Tora Thorsrud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Nord-Trøndelag HF

Olav Burkeland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker

Øyvind Salvesen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »