Cristin-prosjekt-ID: 2062396
Registrert av: REK Sist endret: 4. november 2021, 10:09

Cristin-prosjekt-ID: 2062396
Registrert av: REK Sist endret: 4. november 2021, 10:09
Prosjekt

SELECT - Effekten av semaglutid på hjerte- og karsykdom ved overvekt eller fedme

prosjektleder

Jøran Sture Hjelmesæth
ved Sykehuset i Vestfold HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Sykehuset i Vestfold HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2018/1284

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 3

Tidsramme

Aktivt
Start: 24. oktober 2018 Slutt: 26. juni 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SELECT - Effekten av semaglutid på hjerte- og karsykdom ved overvekt eller fedme

Populærvitenskapelig sammendrag

Overvekt assosieres med økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Semaglutid har tidligere indikert en reduksjon av forekomsten av hjerte- og karsykdommer hos pasienter med type 2-diabetes. I denne studien vil vi undersøke om semaglutid, sammenlignet med placebo, reduserer risikoen for alvorlige kardiovaskulære hendelser og dødelighet hos overvektige pasienter uten diabetes som allerede har en etablert kardiovaskulær sykdom. Studien er endepunktdrevet og vil vare i inntil 5 år.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jøran Sture Hjelmesæth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Linda Mathisen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset i Vestfold HF

Kjell Ottar Nygård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Aktiv cristin-person

Tone Gretland Valderhaug

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Akershus universitetssykehus HF

Rasmus Geir Høgalmen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Sykehuset Innlandet HF
1 - 5 av 10 | Neste | Siste »