Cristin-prosjekt-ID: 2062573
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 20:32 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2062573
Registrert av: REK Sist endret: 1. juli 2021, 20:32 Sist endret av: REK
Prosjekt

Muskelknuter i livmorens betydning for infertilitet

prosjektleder

Kirsten Hald
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 66064

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet klinisk behandlingsstudium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. februar 2020 Slutt: 1. oktober 2035

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Muskelknuter i livmorens betydning for infertilitet

Populærvitenskapelig sammendrag

Hos noen kvinner med muskelknuter er det påvist molekylære og genetiske endringer i livmorslimhinnen som kan gi nedsatt mottagelighet for det befruktede egget. Formålet med studien er å se om disse endringene normaliserer seg etter at muskelknutene er fjernet. Vi vil ta prøver fra livmorslimhinnen hos kvinner med muskelknuter før og etter kirurgisk fjerning. Vi planlegger 2 kontrollgrupper uten muskelknuter: den ene gruppen består av kvinner som har født barn og dermed er fertile, den andre gruppen består av kvinner som har uforklarlig infertilitet. Det skal taes polikliniske prøver av livmorslimhinnen hos kontrollpasientene og vevsprøver av livmorslimhinnen og muskelknutene hos operasjonspasientene under operasjonene. Det taes blodprøver av alle. Vi har utført en pilotstudie hvor vi har sett at vi kan få egnede vevsprøver fra livmorslimhinnen til slike undersøkelser. Resultater fra studien vil kunne bidra til å velge de riktige pasientene med muskelknuter til kirurgi i fremtiden.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Kirsten Hald

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Gareth Greggains

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Lauri Aaltonen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet

Thea Falkenberg Mikkelsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Peter Fedorcsak

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 5 av 5