Cristin-prosjekt-ID: 2062641
Registrert av: REK Sist endret: 20. november 2021, 10:22 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2062641
Registrert av: REK Sist endret: 20. november 2021, 10:22 Sist endret av: REK
Prosjekt

FaR-RMS: Protokoll for behandling av rhabdomyosarkom hos barn og voksne

prosjektleder

Heidi Glosli
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 41319

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 1

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2020 Slutt: 8. oktober 2029

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

FaR-RMS: Protokoll for behandling av rhabdomyosarkom hos barn og voksne

Populærvitenskapelig sammendrag

FaR-RMS er en internasjonal protokoll for behandling av rhabdomyosarkom (RMS) hos barn og voksne. Gjelder for nydiagnostisert sykdom, tilbakefall og metastatisk sykdom. Pasientene inndeles i ulike risikogrupper: standard risk (SR), høy risk (HR) og veldig høy risk (VHR), samt metastatisk sykdom. Formatet er multi-arm og flertrinns (MAMS-design) med mange studiespørsmål. Studien har flere randomiseringer mht kjemoterapi og strålebehandling. Studien har flere mål: Å evaluere effekten av nye medikamentregimer ved nyoppdaget RMS og ved tilbakefall; om forandring vedlikeholdsbehandlingens varighet påvirker utfallet, og om endring i dose, omfang (metastatisk sykdom) og timing av strålebehandling bedrer utfallet og livskvaliteten. I tillegg vil studien evaluere risikostratifisering ved bruk av PAX-FOXO1 fusjonsstatus opp mot histologisk subtyping, og undersøke om responsevaluering med FDG PET-CT etter induksjonsbehandling kan være en prognostisk markør for vurdering av endelig utfall.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Heidi Glosli

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Meriel Jenney

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Cardiff University
1 - 2 av 2