Cristin-prosjekt-ID: 2062688
Sist endret: 25. mai 2020, 13:22

Cristin-prosjekt-ID: 2062688
Sist endret: 25. mai 2020, 13:22
Prosjekt

Tannpleietiltak for å bedre den orale hel-sen hos personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester og andre prioriterte grupper - Prosjektplan for en oversikt over systematiske oversikter

prosjektleder

Kristin Thuve Dahm
ved Folkehelseinstituttet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Folkehelseinstituttet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Konserverende tannpleie • Barnetannpleie og kariesprofylakse

Kategorier

Prosjektkategori

 • Oppdragsprosjekt

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 5. februar 2020 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Tannpleietiltak for å bedre den orale hel-sen hos personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester og andre prioriterte grupper - Prosjektplan for en oversikt over systematiske oversikter

Populærvitenskapelig sammendrag

Helse- og omsorgsdepartementet har bedt Folkehelseinstituttet om å oppsummere forskning om effekt av tannpleietiltak for personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester og andre prioriterte grupper. Kommunen har ansvaret for det daglige munn- og tannstellet i de kommunale omsorgstjenestene. Den fylkeskommunale tannhelsetjenesten har ansvaret for oppsøkende og forebyggende tilbud og noen fylkeskommuner har derfor etablert samarbeid med blant annet sykehjem og kommunale hjemmetjenester.  Denne virksomheten hører for en stor del inn under tannpleiernes arbeidsområde. Det er imidlertid lite dokumentasjon om effekter av tannpleietiltak for personer som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.

 

Vi skal lage en oversikt over systematiske oversikter for å dokumentere effekter av tannpleietiltak i kommunale helse- og omsorgstjenester. Et systematisk litteratursøk basert på spesifikke inklusjonskriterier gjennomføres i elektroniske databaser. To personer vurderer uavhengig titler og sammendrag fra littertursøket og deretter publikasjoner i fulltekst for inklusjon. To personer vurderer uavhengig risiko for systematiske skjevheter i inkluderte oversikter og henter ut data som er relvante for å besvare spørsmålet. Resultatene sammenstilles og presenteres i tekst og tabeller.

 

Tittel

Oral health care interventions for persons receiving community health- and care services and other prioritized groups. - Protocol for Overview of systematic reviews

Populærvitenskapelig sammendrag

The Ministry of Health and Care Services has asked the Norwegian Institute of Public Health to summarize systematically effects of oral health care interventions for persons receiving community health- and care services and other prioritized groups. Daily oral health care is the responsibility of the municipality. The county authority, which is responsible for dental services, collaborates with the municipality in order to provide preventive services for persons receiving community health- and care services. This is mainly a task for dental hygienists. There is, however, little documentation about effects of interventions by dental hygienists in persons receiving community health- and care services.

 

We will conduct an overview of systematic reviews in order to document effects of interventions by dental hygienists in persons receiving community health- and care services. We will carry out a systematic literature search, based on specified inclusion criteria, in electronic databases. To reviewers will indepentently screen titles and abstracts from the literature search for relevance, assess publications in full text for inclusion, assess included reviews for risk of bias, and extract relevant data. The results will be summarized and presented in text and tables.

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Kristin Thuve Dahm

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Folkehelseinstituttet

Kjetil Gundro Brurberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
Inaktiv cristin-person

Kjersti Refsholt Stenhagen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Helsedirektoratet

Elisabet Vivianne Hafstad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Eva Marie-Louise Denison

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
1 - 5 av 5