Cristin-prosjekt-ID: 2062751
Sist endret: 8. november 2021, 08:51

Cristin-prosjekt-ID: 2062751
Sist endret: 8. november 2021, 08:51
Prosjekt

Bærekraftig innovasjon gjennom industriell symbiose

prosjektleder

Hanne Lerche Raadal
ved NORSUS: Norsk institutt for bærekraftsforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORSUS: Norsk institutt for bærekraftsforskning

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 4.000.000
 • Regionale forskningsfond Oslofjordfondet
  Prosjektkode: Norfolk

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Telefon
48066654
Sted
Hanne Lerche Raadal

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juli 2019 Slutt: 30. september 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bærekraftig innovasjon gjennom industriell symbiose

Vitenskapelig sammendrag

Forskningsprosjektet skal resultere i konkrete innovasjon i private
partnerbedrifter, så vel som innovasjon i samhandling mellom bedrifter
og mellom bedrifter, offentlige selskaper og offentlig forvaltning. Det skal utvikles og implementeres en dynamisk og oversiktlig ressursdatabase
og ressurskart samlet for hele Øra-området i en web-basert plattform i
samarbeid mellom lca.no AS, Østfoldforskning og NSSØ. Løsningen
skal overføres til andre tilsvarende områder regionalt og nasjonalt som
et webbasert verktøy der bedrifter selv legger inn sine ressursstrømmer
inn og ut fra bedriften, og hvor overskuddsressurser beregnes. Det
skal gjennomføres industrielle utviklingsprosjekter som kan bidra til
teknologiske løsninger som gjør det mulig å redusere ressurstap, dele
overskuddsressurser og øke miljø- og ressurseffektiviteten i området
totalt sett. Innovasjonsarbeidet vil foregå i nettverk mellom bedriftene som
produserer og har behov for ressurser som kan deles, og FoU-miljøer som
kan bidra til utvikling av nye løsninger. Det skal utvikles nye metoder og
modeller for næringsutvikling gjennom samarbeid og samhandling mellom
bedrifter og mellom bedrifter og offentlig virksomhet for å fremme industriell
symbiose og sirkulær økonomi i praksis.

Metode

Prosjektet har fire FoU-rettede arbeidspakker:
AP1: Material-, energi- og ressursanalyser av hver bedrift og samlet for hele
området
AP2: Gjennomføring av fire innovasjonscase i nettverk med bedrifter og
virksomheter i området
AP3: Analysere og dokumentere barrierer og incentiver mot og effekter av
industriell symbiose
AP4: Utvikle og implementere databaseløsning for ressurseffektivitet

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Hanne Lerche Raadal

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORSUS: Norsk institutt for bærekraftsforskning

Ole Jørgen Hanssen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORSUS: Norsk institutt for bærekraftsforskning

Camilla Brox

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diverse norske bedrifter og organisasjoner

Tor Prøitz

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diverse norske bedrifter og organisasjoner

Øystein Ruud

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Diverse norske bedrifter og organisasjoner
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »