Cristin-prosjekt-ID: 2062818
Sist endret: 3. mars 2021 08:56

Cristin-prosjekt-ID: 2062818
Sist endret: 3. mars 2021 08:56
Prosjekt

Gardering/hedging i internasjonal politikk

prosjektleder

Øystein Tunsjø
ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

  • Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Samfunnsvitenskap

Emneord

Amerikansk sikkerhetspolitikk • Asia • Kina

Kategorier

Prosjektkategori

  • Anvendt forskning

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 31. desember 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Gardering/hedging i internasjonal politikk

Populærvitenskapelig sammendrag

Mange stater i Øst-Asia og Europa har Kina som sin viktigste handelspartner og samtidig USA som sin viktigste alliert og sikkerhetsgarantist.

Flere starter forsøker å unngå å velge side mellom USA og Kina ved å gardere seg/hedge. Prosjektet ser på hvor bærekraftig en slik strategi er og om det vil være mulig å fortsette å få i pose og sekk i fremtiden.     

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Øystein Tunsjø

  • Tilknyttet:
    Prosjektleder
    ved Institutt for forsvarsstudier ved Forsvarets høgskole
1 - 1 av 1

Resultater Resultater

Strategic Adjustment and the Rise of China: Power and Politics in East Asia.

Tunsjø, Øystein; Ross, Robert S.. 2017, Cornell University Press (CUP). FHS, BC, HUVitenskapelig antologi/Konferanseserie

Hvordan "hedge" i internasjonal politikk.

Tunsjø, Øystein. 2009, Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier. FHSVitenskapelig artikkel

China's Rise: Towards a Division of Labor in Transatlantic Relations.

Tunsjø, Øystein. 2015, Springer. FHSVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Security and Profit in China's Energy Policy: Hedging Against Risk.

Tunsjø, Øystein. 2013, Columbia University Press. FHSVitenskapelig monografi

Hedging against energy dependency: New Perspectives on China’s energy security.

Tunsjø, Øystein. 2010, International Relations. FHSVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 5