Cristin-prosjekt-ID: 2062905
Sist endret: 29. mai 2020, 11:41

Cristin-prosjekt-ID: 2062905
Sist endret: 29. mai 2020, 11:41
Prosjekt

SYLFEED

prosjektleder

Andreas Brekke
ved NORSUS: Norsk institutt for bærekraftsforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORSUS: Norsk institutt for bærekraftsforskning

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 100.000.000
 • EU
  Prosjektkode: 745591

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Marinbiologi • Miljøteknologi • Bioteknologi

Emneord

LCA • Livsløpsvurdering • Fiskefôr • LCA-metodikk • Bioraffineri • Biorefinery • Fiskeernæring • Miljøvurdering • NorEnviro

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. september 2017 Slutt: 1. september 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

SYLFEED

Populærvitenskapelig sammendrag

The project examines fish feed production from wood resources.

Vitenskapelig sammendrag

The opportunity exploited in SYLFEED is to look at a more sustainable raw material source to produce protein for feed: Lignocellulose (non-food biomass from wood). The project combines lab trials for selection of strains for conversion of lignocellulose to sugar and protein, fish feed trials, and economic and environmental modelling. Life cycle assessment is used to understand the environmental performance of the new technology. 

Metode

SYLFEED consists of several work packages with different scientific methods from laboratory methods for development of biorefinery processes to animal testing to desktop studies of economic and environmental viability. The LCA method used to assess the environmental performance of the technology is partly based on methods recommended during the work with Environmental Footprints (EF) at the EU level.

Utstyr

The different work packages in SYLFEED requires different equipment, from small scale lab equipment to almost full scale pilot equipment and real aquaculture installation, in addition to software for economic and environmental modelling of the processes.

Tittel

SYLFEED

Populærvitenskapelig sammendrag

Prosjektet undersøker trevirke som råstoff for fiskefôr gjennom en bioraffineriprosess.

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet undersøker trevirke som råstoff for fiskefôr gjennom en bioraffineriprosess.

Metode

Arbeidet er delt inn i ulike arbeidspakker med forskjellig tilnærminger og metoder, blant annet bioteknologisk utvelging av arter til nedbryting og omforming av trevirke til sukker og protein; testforsøk på fiskestammer, og LCA for vurdering av miljøprestasjon.

Utstyr

De ulike metodene krever ulikt utstyr fra labutstyr for utvikling av bioraffineriprosesser til fiskemerder for fiskeoppdrett og dataprogrammer til simuleringsmodeller for miljøprestasjon (og andre aspekter).

prosjektdeltakere

prosjektleder

Andreas Brekke

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORSUS: Norsk institutt for bærekraftsforskning
Aktiv cristin-person

Ingunn Saur Modahl

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORSUS: Norsk institutt for bærekraftsforskning

Clara Valente

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORSUS: Norsk institutt for bærekraftsforskning

Ellen Soldal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORSUS: Norsk institutt for bærekraftsforskning

Fredrik Moltu Johnsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORSUS: Norsk institutt for bærekraftsforskning
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »