Cristin-prosjekt-ID: 2062990
Sist endret: 20. februar 2021, 09:38

Cristin-prosjekt-ID: 2062990
Sist endret: 20. februar 2021, 09:38
Prosjekt

Reviewer training for improving grant and journal peer review: A systematic review

prosjektleder

Jan Ole Hesselberg
ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Andre psykologiske fag • Sosial- og arbeidspsykologi

Emneord

Interskårereliabilitet • Tilbakemeldingssystemer • Fagfellevurdering • Interrater reliability • Begynneropplæring • Fag og yrkesopplæring • Feedback

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Doktorgradsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 30. mai 2020 Slutt: 31. august 2021

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Reviewer training for improving grant and journal peer review: A systematic review

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Jan Ole Hesselberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Therese Kristine Dalsbø

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet
Aktiv cristin-person

Hilde Strømme

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Universitetet i Oslo
Aktiv cristin-person

Atle Fretheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Folkehelseinstituttet

Ida Svege

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved OsloMet - storbyuniversitetet
1 - 5 av 5

Resultater Resultater

Reviewer training for improving grant and journal peer review.

Hesselberg, Jan Ole; Dalsbø, Therese Kristine; Strømme, Hilde; Svege, Ida; Fretheim, Atle. 2020, Cochrane Database of Systematic Reviews. DAM, FHI, UIOVitenskapelig oversiktsartikkel/review
1 - 1 av 1