Cristin-prosjekt-ID: 2063106
Registrert av: REK Sist endret: 10. februar 2021, 14:09

Cristin-prosjekt-ID: 2063106
Registrert av: REK Sist endret: 10. februar 2021, 14:09
Prosjekt

EXHAUSTION - klimaendringer og helse.

prosjektleder

Dan Atar
ved Universitetet i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Universitetet i Oslo

forskningsansvarlige enheter

 • CICERO Senter for klimaforskning

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/637

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juni 2019 Slutt: 31. desember 2023

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

EXHAUSTION - klimaendringer og helse.

Populærvitenskapelig sammendrag

EXHAUSTION er et prosjekt finansiert av H2020. Prosjektet skal utvikle innovative tilpasningsstrategier ved bruk av epidemiologiske undersøkelser og kartlegge hvordan alder, kjønn og indikatorer for sosioøkonomisk status (SES) kan si noe om sannsynligheten for å utvikle CPD forårsaket av ekstrem varme og luftforurensning. Forskningsfiler fra studier utført i Norge og de andre deltagende landene er lagret på UiO’s server, Services for sensitive data (TSD). I denne søknaden søkes det om godkjennelse for å analysere data fra forskjellige land innenfor TSD, dataprosessering for hele EXHAUSTION-prosjektet under ett (paraplyprosjekt).

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Dan Atar

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Universitetet i Oslo

Per Everhard Schwarze

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Smittevern, miljø og helse ved Folkehelseinstituttet

Shilpa Rao-Skirbekk

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Terese Bekkevold

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling for metodeutvikling og analyse ved Folkehelseinstituttet

Massimo Stafoggia

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 8 | Neste | Siste »