Cristin-prosjekt-ID: 2063119
Registrert av: REK Sist endret: 3. juni 2020, 09:57 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2063119
Registrert av: REK Sist endret: 3. juni 2020, 09:57 Sist endret av: REK
Prosjekt

MINOCA-BAT: Legemiddelbehandling av myokardinfarkt uten koronarstenoser

prosjektleder

Dan Atar
ved Oslo universitetssykehus HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Oslo universitetssykehus HF

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/840

Kategorier

Helseprosjekttype

Legemiddelstudium - Utprøvingsfase 4

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. januar 2019 Slutt: 1. oktober 2034

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

MINOCA-BAT: Legemiddelbehandling av myokardinfarkt uten koronarstenoser

Populærvitenskapelig sammendrag

Hos omtrent 5-10% av pasienter med hjerteinfarkt finner man ingen sikre innsnevringer i hjertets kransårer ved røntgenundersøkelse (angiografi). Etter et "klassisk" hjerteinfarkt med innsnevret/tett kransåre, er det godt dokumentert at pasienter har nytte av en rekke medikamenter for å forebygge nye hjerte- og karrelaterte hendelser. Det er imidlertid usikkert hvorvidt pasienter med åpne kransårer har like gunstig effekt av disse legemidlene. MINOCA-BAT er en internasjonal randomisert studie initiert av Uppsala Universitet, for å undersøke hvorvidt dagens konvensjonelle tablettbehandling (betablokkere og ACEI/ARB, blodtrykksenkende hemmere av kroppens renin-angiotensin-system) påvirker risiko for framtidig død eller sykelighet. Man ønsker også å undersøke hyppighet av medikamentbivirkninger og livskvalitet.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Dan Atar

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Oslo universitetssykehus HF

Stefan Agewall

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF

Sigrun Halvorsen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Oslo universitetssykehus HF
1 - 3 av 3