Cristin-prosjekt-ID: 2063123
Registrert av: REK Sist endret: 18. september 2020, 21:23

Cristin-prosjekt-ID: 2063123
Registrert av: REK Sist endret: 18. september 2020, 21:23
Prosjekt

Kirurgi med margin ved mistenkt ondartet hjernesvulst: en randomisert multisenterstudie

prosjektleder

Asgeir Store Jakola
ved St. Olavs Hospital HF

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • St. Olavs Hospital HF

forskningsansvarlige enheter

 • Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 2019/1046

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. desember 2019 Slutt: 31. desember 2036

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Kirurgi med margin ved mistenkt ondartet hjernesvulst: en randomisert multisenterstudie

Populærvitenskapelig sammendrag

For pasienter med glioblastom, er kirurgi livsforlengende, men dessverre ikke helbredende. Utenfor svulsten man ser på MR er det en gradvis overgang mellom kreftceller og hjernevev. Denne overgangssonen blir vanligvis ikke fjernet ved kreftoperasjoner i hjernen av frykt for å påføre skade på normalt hjernevev. I noen områder av hjernen vil det å fjerne vev i denne overgangssonen føre til svekkelse av hjernefunksjoner, men i andre områder tolereres det godt. Vår hypotese er at i visse områder av hjernen kan man nokså trygt fjerne mer av denne overgangssonen utenfor den synlige svulsten og på denne måten forbedre prognosen. Denne kirurgiske strategien kalles «supramarginal kirurgi». Denne metoden kan gi lengre overlevelse, men den kan også medføre skade på fungerende hjerne med negative konsekvenser for nevrologiske og kognitive funksjoner. Vi har nå designed en randomisert kontrollert multisenterstudie der vi skal besvare dette.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Asgeir Store Jakola

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved St. Olavs Hospital HF
Aktiv cristin-person

Ole Solheim

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Sasha Gulati

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF

Jane S Rasmussen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Rigshospitalet - København Universitetshospital

Jussi Posti

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
1 - 5 av 18 | Neste | Siste »