Cristin-prosjekt-ID: 2063128
Registrert av: REK Sist endret: 3. juni 2020, 10:01 Sist endret av: REK

Cristin-prosjekt-ID: 2063128
Registrert av: REK Sist endret: 3. juni 2020, 10:01 Sist endret av: REK
Prosjekt

Overlevelse etter behandling av lungekreft med kurativ intensjon

prosjektleder

Øystein Pettersen
ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Godkjenninger

 • Regionale komitéer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) - 119749

Kategorier

Helseprosjekttype

Annet studium

Tidsramme

Aktivt
Start: 24. mars 2020 Slutt: 31. desember 2025

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Overlevelse etter behandling av lungekreft med kurativ intensjon

Populærvitenskapelig sammendrag

Målet er å undersøke forskjeller i overlevelse og tilbakefall av sykdom ved behandling av lungekreft med enten stereotaktisk stråling eller lungekirurgi. Man ønsker å benytte allerede innsamlede pasientopplysninger for pasienter som har gjennomgått radikal behandling for lungekreft i perioden 2007-2019 til dette formålet. I tillegg ønsker man å se hvordan utviklingen av både preoperativ diagnostikk og kirurgisk teknikk over den nevnte perioden har påvirket utfallet til pasientene.

Metode

Kvantitative analysemetoder

prosjektdeltakere

prosjektleder

Øystein Pettersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Sigrun Margrete Hammer

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Aktiv cristin-person

Bjørn Henning Grønberg

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Arththi Shanmugam

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Per Magnus Haram

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved St. Olavs Hospital HF
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »