Cristin-prosjekt-ID: 2063181
Sist endret: 4. juni 2020, 13:09

Cristin-prosjekt-ID: 2063181
Sist endret: 4. juni 2020, 13:09
Prosjekt

Bærekraftig Biogass

prosjektleder

Ole Jørgen Hanssen
ved NORSUS: Norsk institutt for bærekraftsforskning

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • NORSUS: Norsk institutt for bærekraftsforskning

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 269444

Klassifisering

Emneord

LCA • Biogass • Restråstoff • Utnyttelse av CO2 • NorEnviro

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2017 Slutt: 29. desember 2019

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Bærekraftig Biogass

Populærvitenskapelig sammendrag

Bærekraftig Biogass var et treårig forskningsprosjekt (2017-2019) finansiert av Forskningsrådets EnergiX-program.

Målsetningen til prosjektet har vært å øke konkurransedyktigheten til verdikjeder for biogass. Prosjektet har blant annet bidratt til dette ved å:

 • Kartlegge tilgangen og potensialet til nye råstoff til biogassproduksjon
 • Utvikle metodikk for å detektere plast i biorest
 • Utvikle løsninger for utnyttelse av CO2 fra oppgradering av biogass, og bruk av dette i veksthus
 • Dokumentere miljøeffektene til de ulike produktene og tjenestene fra to biogassanlegg, utvikle metodikk for miljødeklarasjon av biogass som drivstoff og biogjødsel og utarbeide utkast til miljødeklarasjoner
 • Undersøke mulighetene for å etablere et system for opprinnelsesgarantier for biogass i Norge.

 

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med avfallsbransjen med kobling mot blant annet frukt- og grøntsektoren. Partnere har vært Lindum AS, Oslo EGE/Romerike Biogassanlegg, VEAS, BAMA, Gartnerhallen og Avfallsforsk. Referansegruppen i prosjektet har bestått av representanter fra bransjeorganisasjoner, myndigheter og interesseorganisasjoner. Forskningspartnere har vært NIBIO, NMBU, Universitetet i Sørøst-Norge, SINTEF Industri (tidligere TelTek) og Lunds Universitet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ole Jørgen Hanssen

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved NORSUS: Norsk institutt for bærekraftsforskning

Simon Alexander Saxegård

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORSUS: Norsk institutt for bærekraftsforskning
Aktiv cristin-person

Hanne Lerche Raadal

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORSUS: Norsk institutt for bærekraftsforskning

Kari-Anne Kallerud Lyng

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORSUS: Norsk institutt for bærekraftsforskning
1 - 4 av 4