Cristin-prosjekt-ID: 2063187
Sist endret: 4. juni 2020, 14:12

Cristin-prosjekt-ID: 2063187
Sist endret: 4. juni 2020, 14:12
Prosjekt

Miljøvennlig distribusjon av fornybar elektrisitet

prosjektleder

Elham Attar
ved ABB AS

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • ABB AS

Finansiering

 • TotalbudsjettNOK 7.760.000
 • Regionale forskningsfond Oslofjordfondet
  Prosjektkode: 299302

Klassifisering

Emneord

NorEnviro

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. oktober 2019 Slutt: 31. mars 2022

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Miljøvennlig distribusjon av fornybar elektrisitet

Vitenskapelig sammendrag

Gjennom økt fokus på bærekraftig innovasjon og sirkulær økonomi stilles det stadig strengere miljøkrav til virksomheter, og utviklingen av bærekraftige produkter er en forutsetning for å lykkes i markedet. Fornybar energi vil i slike perspektiver ikke være utelukkende miljøvennlige i kraft av å være fornybar, men det blir nødvendig også å inkludere miljøaspekter knyttet til produkter og tjenester i hele verdikjeden til produksjon og distribusjon av fornybar elektrisitet. Miljøvennlig distribusjon av fornybar el er et treårig prosjekt (oppstart i 2019) der ABB AS i Skien skal styrke sin konkurransekraft ved å bygge kunnskap om miljøvurderingsmetoder og implementere disse i egen produktutvikling. Dette skal skje gjennom å anvende nyutviklede digitale verktøy. Prosjektet er et samarbeid med NORSUS AS og LCA.no AS. Det er et overordnet mål at denne metodikken blir felles for hele høyspentsektoren både nasjonalt og internasjonalt.  Prosjektet er finansiert av Oslofjordfondet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Elham Attar

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved ABB AS
Aktiv cristin-person

Anne Ragnhild Rønning

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved NORSUS: Norsk institutt for bærekraftsforskning
1 - 2 av 2