Cristin-prosjekt-ID: 2063194
Sist endret: 14. januar 2022, 09:10

Cristin-prosjekt-ID: 2063194
Sist endret: 14. januar 2022, 09:10
Prosjekt

Individual Colour Vision based Image Optimisation (ICVIO)

prosjektleder

Ivar Farup
ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Finansiering

 • Norges forskningsråd
  Prosjektkode: 287209

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Simulering, visualisering, signalbehandling, bildeanalyse

Emneord

Bildebehandling • Fargeteori • Fargebildeteknologi

Kategorier

Prosjektkategori

 • Grunnforskning

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Aktivt
Start: 1. juli 2019 Slutt: 30. juni 2024

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Individual Colour Vision based Image Optimisation (ICVIO)

Populærvitenskapelig sammendrag

'Individual Colour Vision based Image Optimisation' (ICVIO) is a multidisciplinary project, which provides a step change in the ability to recover and predict quantities of individual human colour perception. It enables perceptually meaningful colour image optimisation and prediction of perceptual colour content in images between individuals with different colour vision, including normal, anomalous or deficient.

Image optimisation is performed on digital images. The objective is to control colour fidelity and compliance, obtain pleasing imagery or compensate for changes in viewing conditions and observer etc.

Today's methods rely on image independence, standard observers and viewing conditions. Thus, image rendition methods on given images make individual observers look at the same image. But as the visual systems are different between individual observers, they don't necessarily perceive the same image. We propose on-the-fly individualised image processing, such that the observers won't look at the same image, but rather perceive the same image.

In ICVIO, the key is to link individual colour response (retinal sensitivity) with its according colour perception. The sensitivity is estimated with a few in situ colour discrimination experiments. The link is a unique transformation based on a novel colour metric (geometry), where perceptual discrimination and colour perception is characterised with consistency and accuracy. The metric is coherently intrinsic to the estimation of the sensitivity.

The novel image processing technology in ICVIO applies scarcely explored classical science of human vision. It bridges human vision and digital imaging by providing imaging methods with significant potential for further scientific research and industrial application.

The scope for benefit of ICVIO is broad: Art, heritage, medical imaging, robotics, surveillance, computer graphics, augmented and immersive virtual reality etc.

Vitenskapelig sammendrag

The project 'Individual Colour Vision based Image Optimisation' (ICVIO) aims at providing a step change in the ability to recover and predict quantities of individual human colour perception. The goal is to provide digital optimisation methods that are uniquely linked to individual colour perception of colour images. This will enable perceptually meaningful colour image optimisation and facilitate prediction of perceptual colour content in images between individuals with different colour vision. The key is to uniquely link individual cone fundamentals of human vision with a colour metric, in which said individuals' perceptual discrimination thresholds and fundamental colour perceptions can be characterised with high accuracy. We will propose novel methods of recovering individual cone fundamentals from a minimum of in situ colour matching and discrimination experiments. The colour metric will be based on a mathematical model whose geometry comprehensively describes the perceptual dimensions and thresholds for individuals, at a level which is beyond the capability of state-of-the-art methods. The individualisation of image optimisation will generate a need to advance existing image manipulation methods along with the opportunity to create new. It will encompass deficient, anomalous and normal colour vision. This multidisciplinary project links human vision, computational colour science, computer vision and digital imaging and provides imaging methods with a significant potential of industrial application.

Tittel

Individuell fargesynsbasert bildeoptimalisering (ICVIO)

Populærvitenskapelig sammendrag

«Individuell fargesynsbasert bildeoptimalisering» (ICVIO) er et tverrfaglig prosjekt som bidrar med et avgjørende fremskritt i metoder for å reprodusere og forutsi individuell menneskelig fargeoppfattelse av bilder. Det muliggjør perseptuelt meningsfull fargebildeoptimalisering samt prediksjon av perseptuelt fargeinnhold i bilder for personer med ulikt fargesyn, herunder normalt, anomalt eller avvikende.

Bildeoptimalisering utføres på digitale bilder. Målet er å kontrollere fargegjengivelse, få god bildereproduksjon eller kompensere for endringer i visningsforhold, observatør, etc.

Dagens metoder er basert på bildeuavhengighet og standardiserte observatører og visningsforhold. Følgelig vil bildereproduksjonsmetoder for et gitt bilde få den individuelle observatør til å betrakte det samme bildet. Men da de visuelle systemene og visningsforholdene varierer, oppfatter de ikke nødvendigvis det samme bildet. Vi introduserer individuell bildebehandling, slik at de ikke nødvendigvis betrakter det samme bildet, men heller oppfatter det samme bildet.

I ICVIO er nøkkelen å forbinde individuell fargerespons (retinal sensitivitet) med dens tilhørende fargepersepsjon. Sensitiviteten estimeres ved et begrenset antall in situ-fargediskrimineringseksperimenter. Forbindelsen er en unik transformasjon basert på en ny fargemetrikk (geometri), hvori perseptuelle terskler inngår og hvorav grunnleggende fargeoppfattelser kan avledes konsekvent. Estimering av sensitiviteten baseres på metrikken.

Den moderne bildebehandlingsteknologi utvides i ICVIO til å anvende den grunnleggende, men hittil lite utnyttede, vitenskapen om farge- og bildepersepsjon. Den bygger bro mellom fargesyn, fargevitenskap og digital bildebehandling med avbildningsmetoder som har potensial for forskning og industri.

Nytteperspetivet i ICVIO favner bredt: kunst, kulturarv, medisinsk bildebehandling, robotikk, overvåkning, virtuell og utvidet virkelighet.

prosjektdeltakere

prosjektleder

Ivar Farup

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Peter Nussbaum

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Casper Find Andersen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Luvin Munish Ragoo

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for datateknologi og informatikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Edoardo Provenzi

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Université de Bordeaux
1 - 5 av 6 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Bio-Inspired Multimodal Imaging in Reduced Visibility.

Lapray, Pierre-Jean; Thomas, Jean Baptiste; Farup, Ivar. 2021, Frontiers in Computer Science. NTNU, UdHMVitenskapelig artikkel

Joint demosaicing of colour and polarisation from filter arrays.

Spote, Alexandra; Lapray, Pierre-Jean; Thomas, Jean Baptiste; Farup, Ivar. 2021, The Society for Imaging Science and Technology. NTNU, UdHMVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Optimising a Euclidean Colour Space Transform for Colour Order and Perceptual Uniformity.

Ragoo, Luvin Munish; Farup, Ivar. 2021, The Society for Imaging Science and Technology. NTNUVitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Variational Anisotropic Gradient-Domain Image Processing.

Farup, Ivar. 2021, Journal of Imaging. NTNUVitenskapelig artikkel

Individualised Halo-Free Gradient-Domain Colour Image Daltonisation.

Farup, Ivar. 2020, Journal of Imaging. NTNUVitenskapelig artikkel
1 - 5 av 5