Cristin-prosjekt-ID: 2063321
Sist endret: 8. juni 2020 11:39

Cristin-prosjekt-ID: 2063321
Sist endret: 8. juni 2020 11:39
Prosjekt

Møtepunkt - Hvordan kan utforskning av improvisert bevegelse og fri stemmebruk brukes til å lage et scenisk uttrykk 

prosjektleder

Marius Holth
ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. august 2019 Slutt: 1. april 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Møtepunkt - Hvordan kan utforskning av improvisert bevegelse og fri stemmebruk brukes til å lage et scenisk uttrykk 

Vitenskapelig sammendrag

Hvordan kan man bruke øvelser i fri bevegelse og fri stemmebruk til å lage et scenisk uttrykk? Hva skjer når to pedagoger med fokus på to forskjellige fagområder setter rammene for det kreative sceniske arbeidet? Hva skjer med strukturene i et ensemble når improvisasjon danner utgangspunktet for en prøveperiode? I dette KUF-arbeidet har Sylvi Fredriksen og Marius Holth undersøkt møtepunktet mellom fri bevegelse og fri stemmebruk. Vi har fokusert på hvordan disse møtepunktene kan brukes til å skape et scenisk uttrykk som kommuniserer med publikum.  

I dette KUF-prosjektet har vi brukt aksjonsforskning som forskningsmetode. Vi har gjennomførte prosjektet med våre grunnleggende spørsmål bak øret, og diskutert dem med hverandre og med studentene. Mange av disse diskusjonene har oppstått i rommet når prosessen gjorde det nødvendig å belyse disse temaene. Konklusjonene og funnene vi har gjort er først og fremst basert på våre egne erfaringer gjennom å gjøre dette prosjektet, samt samtaler med studenter og tilbakemeldinger fra publikum.  

prosjektdeltakere

prosjektleder

Marius Holth

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
Aktiv cristin-person

Sylvi Fredriksen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Avdeling Teaterhøgskolen ved Kunsthøgskolen i Oslo
1 - 2 av 2

Resultater Resultater

Fravær av mørke.

Holth, Marius; Fredriksen, Sylvi. 2019, KHIOScenekunst
1 - 1 av 1