Cristin-prosjekt-ID: 2063340
Sist endret: 11. juni 2020 15:04

Cristin-prosjekt-ID: 2063340
Sist endret: 11. juni 2020 15:04
Prosjekt

Partnerskapsskoleprosjektet (2016-2020) er et samarbeid mellom: Bergen kommune, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, Fagavdeling skole og Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI, studiested: Bergen)

prosjektleder

Berit Natalie Krogh Bareksten
ved Høgskulen på Vestlandet

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Høgskulen på Vestlandet

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Ernæring • Pedagogiske fag • Teatervitenskap • Spesialpedagogikk • Sosiologi • Samfunnsvitenskapelige idrettsfag

Emneord

Partnerskap

Kategorier

Prosjektkategori

 • Anvendt forskning
 • Faglig utviklingsarbeid
 • Pedagogisk utviklingsarbeid

Kontaktinformasjon

Tidsramme

Avsluttet
Start: 6. desember 2016 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Partnerskapsskoleprosjektet (2016-2020) er et samarbeid mellom: Bergen kommune, Byrådsavdeling for barnehage, skole og idrett, Fagavdeling skole og Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett (FLKI, studiested: Bergen)

Populærvitenskapelig sammendrag

I Partnerskapsskoleavtalen mellom Bergen kommune og Høgskulen på Vestlandet (HVL) heter det:

«Formålet med prosjektet er å utvikle nye modeller for partnerskap mellom skoler i Bergen kommune og Avdeling for lærerutdanning ved Høgskulen på Vestlandet (HVL).» Prosjektet skal ifølge avtalen:

 • Styrke Bergen som utdanningsby
 • Styrke lærerutdanningene
 • Bidra til et kvalitetsløft i grunnskolen
 • Utvikle og prøve ut nye former for samarbeid mellom partnerskapsskolene og høgskolen
 • Etablere forsknings- og utviklingsarbeid i samarbeid med grunnskoler som også inkluderer studenter som medforskere
 • Legge til rette for etter- og videreutdanning

Prosjektets visjoner og mål

Partnerskapsprosjektet i Bergen vil utforske nye samarbeidsformer, samt videreføre samarbeid mellom Bergen kommune, Byrådsavdeling for barnehage og skole, Fagavdeling skole, og Høgskulen på Vestlandet, Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett – nærregion Bergen (FLKI, fra 1.1.2018). Prosjektet skal gjennom en fireårsperiode, fra desember 2016 til desember 2020, systematisk prøve ut ulike former for samarbeid.

 

Prosjektets visjon er å bidra til å skape en god, relevant og fremtidsrettet skole – for lærere, elever og studenter.

Partnerskapsprosjektet i Bergen har flere målgrupper. Prosjektet henvender seg organisatorisk til ti grunnskoler i Bergen kommune, men målgruppene i prosjektet er alle aktørene i partnerskapsskolene, og ved grunnskolelærerutdanningene med tilhørende masterutdanninger ved HVL/FLKI – nærregion Bergen.

Vitenskapelig sammendrag

Hovedmål

Hovedmålet for prosjektet er å skape et likeverdig, reelt og varig samarbeid mellom Bergen kommune og Høgskolen på Vestlandet, innen lærerutdanning, forskning og skoleutvikling. Partnerskapsskoleprosjektet vil ha status som et pilotprosjekt, der målet er at utviklingsarbeidet på sikt bidrar til kunnskapsspredning og innføring av nye samarbeidsformer som kommer alle skolene i Bergen og grunnskolelærerutdanningene ved HVL til gode.

Effektmål

Prosjektet vil ved endt prosjektperiode være nyttig for det videre samarbeidet og kunnskapsutviklingen mellom forskning-/undervisnings- og praksisfeltet. Praksislærere og faglig tilsette ved høgskolen er alle lærerutdannere – og det er gjennom langsiktig tillitsarbeid, kunnskap om hverandre – og anerkjennelse av hverandres arbeidshverdager vi sammen kan etablere «et tredje rom» der innovativt utviklingsarbeid kan vokse frem.

Resultatmål

Flere praksisplasser skal foreligge, og flere praksislærere skal ha gjennomført veilederutdanning/Profesjonsrettet praksislærerutdanning. Prosjektet skal i tillegg etablere nye samarbeidsfora som Samarbeidsforum og Praksisgruppe. Partnerskapsskoleprosjektet skal også være involvert i minimum ett forsknings- og utviklingsarbeid ved hver av de ti partnerskapsskolene.

Delmål

Delmålene er organisert med utgangspunkt  lærerutdanningens fire kjerneområder; undervisning, forskning, praksis og veiledning - i tillegg til målet om å skape felles arenaer. Samt med utgangspunkt i partnerskapsskolenes rolle som lærerutdanner. Det arbeides systematisk med delmålene for å innfri hovedmålet prosjektet har satt seg for perioden 2016-2020.

Metode

Det benyttes ulike metodiske tilnærminger i prosjektets delprosjekter: prosessdrama og anvendt teater knyttet til utvikling av rollekategorier og kommunikasjon. Ulike kvalitative metoder knyttet til deltakende observasjon, prosessveiledning og pedagogisk utviklingsarbeid. Ulike former for mixed methods og flerstedsetnologi.

Utstyr

logg, referater fra samarbeidsmøter

PC

kamera og opptaksutstyr

 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Berit Natalie Krogh Bareksten

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Høgskulen på Vestlandet

Bjørg Oddrun Hallås

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Tor Helge Allern

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet

Jena Lee Habegger-Conti

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for språk, litteratur, matematikk og tolking ved Høgskulen på Vestlandet
Aktiv cristin-person

Eli Kristin Aadland

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Høgskulen på Vestlandet
 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Institutt for idrett, kosthald og naturfag ved Høgskulen på Vestlandet
1 - 5 av 7 | Neste | Siste »

Resultater Resultater

Likeverdig partnerskap – eksempel: Samarbeidet med Rothaugen ungdomsskole .

Bareksten, Berit ; Osland, Laila-Sofie. 2018, Fakultetsseminar, FLKI 28. november 2018. HVLFaglig foredrag

Partnerskap for framtidens skole og lærerutdanning.

Bareksten, Berit . 2020, HVLDokumentar

«Om diagnoser, skam og verdighet» – en samtale mellom forfatterne Olaug Nilssen og Thorvald Steen, ledet av Berit Bareksten (HVL, Partnerskapsskoleprosjektet).

Bareksten, Berit . 2018, «Mellom krenking og verdighet? Skolens forståelse og møte med sårbare barn og foresatte». HVLPopulærvitenskapelig foredrag

Creativity, justice and voice in higher education and local communities – within the frames of New Public Management. .

Bareksten, Berit ; Midtgård, Inger Helen. 2020, ACTIVISM IN A TROUBLED WORLD - AUTO/BIOGRAPHICAL AND NARRATIVE PERSPECTIVES ON STRUGGLES FOR THE GOOD AND BEAUTIFUL. HVLVitenskapelig foredrag
1 - 5 av 5