Cristin-prosjekt-ID: 2063460
Sist endret: 10. juni 2020, 20:43

Cristin-prosjekt-ID: 2063460
Sist endret: 10. juni 2020, 20:43
Prosjekt

Faglig forsvarlighet i barnevernet

prosjektleder

Tor Slettebø
ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole

prosjekteier / koordinerende forskningsansvarlig enhet

 • Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole

Klassifisering

Vitenskapsdisipliner

Sosialt arbeid

Emneord

Barnevern

Kategorier

Prosjektkategori

 • Bidragsprosjekt

Tidsramme

Avsluttet
Start: 1. januar 2018 Slutt: 31. desember 2020

Beskrivelse Beskrivelse

Tittel

Faglig forsvarlighet i barnevernet

Vitenskapelig sammendrag

Prosjektet undersøker hvordan ansatte i kommunale barnevernstjenester erfarer at det arbeides med kvalitetssikring og internkontroll for å sikre forsvarlighet i sine tjenester. Det er totalt 1280 fagansatte og ledere i kommunale barnevernstjenester som har deltatt. Undersøkelsen er initiert og finansiert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). Undesøkelsen er gjennomført av forskere ved VID vitenskapelige høgskole. Arbeidet har bestått av flere ulike tilnærminger. 

prosjektdeltakere

prosjektleder
Aktiv cristin-person

Tor Slettebø

 • Tilknyttet:
  Prosjektleder
  ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole

Torgeir Sørensen

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole
Aktiv cristin-person

Erik Skjeggestad

 • Tilknyttet:
  Prosjektdeltaker
  ved Fakultet for sosialfag ved VID vitenskapelige høgskole
1 - 3 av 3